Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2005


Genetická paměť lidstva

Oldřich Vinař

Dnes už nejde o sci-fi, napíše-li někdo, že by genetická paměť lidstva mohla usnadnit setkání s mimozemskou civilizací (Paul Davies z Macquarijské univerzity v Austrálii, New Scientist 7. 8. 2004). Vzhledem ke stáří vesmíru a stáří naší planetární soustavy je pravděpodobné, že existují mimozemské civilizace, jež jsou mnohem starší, a tedy technicky pokročilejší než naše. Taková technicky vysoce pokročilá civilizace by sotva chtěla čekat miliardy let, než se Země dostane na úroveň, kdy by se mohla pokoušet o kontakt. Mnohem spolehlivější by pro ni bylo umístit do planetárních soustav, v nichž jednou bude moci vzniknout život, nějaké roboty, které budou mít instrukci, jak při pokusu o navázání kontaktu postupovat.

Takovými roboty mohou být geny. Instrukce mimozemšťanů by však musely být uloženy v takové části genomu, která nepodléhá mutacím a která nenese genetickou informaci pro životně důležité funkce. A tu se nyní podařilo odhalit v laboratořích Lawrence Berkeleyho v Kalifornii. Izolovali více než milion párů bází DNA, jejichž vynětí neovlivnilo funkci genomu při replikaci. Informace v nich obsažená by poskytla dostatek materiálu pro obsáhlý román o vzniku a zániku celé cizí civilizace. Porovnáváním dlouhých sekvencí a hledáním nějakých nenáhodných opakování takových sekvencí pomocí počítačů se dnes pracovníci laboratoře snaží odhalit signály cizí civilizace staré třeba miliardy let.

Mimozemské civilizace můžeme tedy hledat nejen teleskopy, venku, mimo Zemi, ale i v nás, v paměti našich genů.

(MFDNES)Zpátky