Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2005


Státní fond ignoruje rozsudky

Martin Zeman

Fond národního majetku se postavil nad českou justici a pasoval se do role rozhodčího svého vlastního sporu s akciovou společností Bratři Zátkové. Odmítl totiž respektovat pravomocné rozhodnutí několika soudů ve věci, která se táhne od roku 2001. Teď kvůli tomu má problémy. Soudce Jiří Křivanec z Prahy 2 nyní nařídil, aby soudní vůli vymohl exekutor Roman Vytejček.

"Po doručení tohoto usnesení nesmí povinný (FNM - pozn. red.) nakládat se svým majetkem," stojí v usnesení, které mají LN k dispozici. Pokud by fond nerespektoval ani toto ustanovení, veškeré jeho právní či obchodní kroky budou stejně neplatné. "Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný," varoval soudce Křivanec.

A kvůli čemu se vlastně na FNM exekutor chystá? V roce 2001 koupila firma Bratři Zátkové od fondu za téměř 97 milionů korun nemovitosti a jako pojistku transakce k nim získal FNM zástavní právo. Částka byla uhrazena, spor ale vznikl o úroky. Fond je vyčíslil na 36,5 milionu korun, akciovka to odmítla jako přemrštěné a obrátila se na soudy. Pravomocné rozhodnutí z roku 2002 zní: Zaplatit se má jen 19 milionů. A to se také stalo. Fondu to však nestačilo, stále chtěl 36,5 milionu a odmítl akciovce vydat potvrzení o úhradě dluhu. Zdánlivá banalita je ale pro firmu velmi důležitá, protože zápis o zástavním právu na katastru blokuje možnost s majetkem nakládat (prodat ho apod.) a katastrální úřad ho zruší jen na základě potvrzení od věřitele, že dluh byl zaplacen. Proto se firma Bratři Zátkové obrátila na soud, aby fondu nařídil potvrzení vystavit.

Z cizího krev neteče

Soudy daly loni žalobci opět pravomocně za pravdu. FNM to ale zas neuznal. Jeho zástupci argumentovali, že proti pravomocnému rozsudku podali ještě tzv. dovolání k Nejvyššímu soudu a chtějí počkat až na jeho verdikt. To ale zákon nepřipouští.

Pravomocnému rozhodnutí se musí každý podřídit, byť má i nadále možnost žádat o mimořádnou soudní revizi (např. o dovolání). Ke slovu tedy opět přišel prvostupňový soud a před několika dny rozesílal soudce Křivanec oběma stranám sporu rozhodnutí o dvojí exekuci.

Za prvé se jedná o dlužné peníze za soudní poplatky a za exekuci, které se budou pohybovat nejméně kolem patnácti tisíc korun. Za druhé má exekutor Vytejček vymoci potvrzení o úhradě úroků. Pokud ho fond opět bude odmítat, pak mu ze zákona hrozí opakované pokuty, každá až ve výši 100 000 korun.

Miroslav Špadrna, zástupce firmy Bratři Zátkové, nad postupem fondu kroutí hlavou: "Představitelé FNM prostě jednají v duchu zásady když nechci, tak nemusím. Soudní rozsudek pro ně prostě není něco, čeho by byli povinni uposlechnout. Z cizího krev neteče," rozhořčuje se Špadrna nad postojem FNM, který hospodaří se státním majetkem. "Nepředpokládám, že by peníze, které bude muset fond zaplatit navíc, dal někdo jeho odpovědným funkcionářům k úhradě."

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky