Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2005


"Ekonomický odborník" Jiří Paroubek

Richard Král

Politicky se Jiří Paroubek nebrání spolupráci s komunisty a označuje ji za možnou variantu. Ostatně s ní má své zkušenosti z dob svého působení v Národní frontě jako funkcionář Československé strany socialistické. Podle Paroubka „není v této chvíli Česká republiky v situaci února 1948“ a strašení komunisty nemá proto smysl.

To ale není nic proti jeho činnosti ekonomické: Od roku 1998 působil Paroubek na pražské radnici ve funkci ekonomického náměstka magistrátu, a to podle svých slov „jako ekonomický odborník“. Jednou z proslulých „odborných ekonomických akcí“ Paroubka bylo např. nalití 300 milionů korun do černé díry jménem První městská banka. Tunelování První městské banky, kterému Paroubek přihlížel, vyšetřovala policie, dokonce i obvinila několik manažerů z porušování povinností při správě cizího majetku. Celkově se z banky ztratily asi 2 miliardy korun. Ale byly lepší „kšefty“, na kterých se Paroubek podílel. Zasloužily by samostatný článek (systém Matra do pražského metra za dvě miliardy, miliardové zakázky po povodních apod.).

Antimonopolní úřad a auditoři zjistili, že 132 ze 140 prověřovaných veřejných zakázek hl. m. Prahy z let 1998 až 2002 je v rozporu se zákonem. Co k tomu dodat. V každém případě byla největším úspěchem „ekonomického odborníka“ Paroubka transakce, při které pozdržel městu nákup 72 milionů EUR a v důsledku toho město přišlo asi o 140 milionů korun. Proslulá je také zakázka na výstavbu skleníku Fata morgana v pražské botanické zahradě v Tróji. Místo původních 20 milionů se dodavateli stavby Jiřímu Čížkovi zaplatilo přes nejrůznější smluvní dodatky 200 milionů. Smlouvu a dodatky sice podepisoval ředitel botanické zahrady Jiří Haager, ale Paroubek jako ekonomický náměstek ochotně platil.

Skutečností také je, že se Praha pod vedením „ekonomického odborníka“ Paroubka výrazně zadlužila a její dluh činí asi 36 miliard korun a městu reálně hrozí předlužení, neboť již za pět let bude muset splatit několik emisí obligací a úvěry, vše více než 20 miliard korun. Ve svém oficiálním životopise k tomu Parobek uvádí, že „se úspěšně podařilo zásadně změnit finanční politiku hl. m. Prahy“. Ale za pět let už bude Paroubek v jiné „manažerské pozici“, tak co se obávat, co bude s Prahou za pět let.

Pozn. red. CS-magazínu. Už je v jiné pozici, je premiérem ČR.Zpátky