Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2005


Měl Hitler české předky? Důkazy chybějí

Luděk Navara

O českých předcích Adolfa Hitlera se mluví a píše už desítky let. Je to záhada a zatím záhadou zůstane.

Ten muž se jmenoval Johann Nepomuk Hüttler a byl to Hitlerův pradědeček. Nevypovídá jméno českého světce o tom, že v Hitlerových žilách kolovala i česká krev? Vždyť rodina bydlela ve Spitalu, pár kilometrů od české hranice. Tím spíše, že o jeho českých příbuzných se skutečně psalo mnohokrát: „... několika badatelům se podařilo odhalit v obci Pohoří (německy Buchers) na Kaplicku u rakouských hranic, ve starých matrikách, že Hitlerova rodina pochází z této vesnice a Hitlerův otec se odtud odstěhoval (již ženatý) do Braunau, které je prozatím označeno jako rodiště Adolfa Hitlera,“ vyšlo 11. ledna 1946 v Jihočeské pravdě.

Pozoruhodné je, že sám Hitler informace o svých předcích tajil. Jeho přítel architekt Albert Speer popisuje scénu, kdy se diktátor doslova rozzuřil, když se dozvěděl, že na dům jeho příbuzných ve Spitalu byla přidělána pamětní deska. „Už dost často jsem říkal, že se o tom místě v žádném případě nemá nikdo zmiňovat,“ křičel a desku nechal hned odstranit. „Nedokázal jsem si jeho rozrušení vysvětlit. Zjevně tu byl nějaký motiv, aby se tato část vzpomínek na jeho mládí vymazala,“ psal později Speer.

Spital leží asi 15 kilometrů od české hranice. Hitler tam v mládí jezdil, ale žádné zmínky o příbuzných na české straně neexistují. Buď je všemocný diktátor (který Čechy přece pohrdal) nechal zahladit, nebo jednoduše nejsou. „Nikdy jsem nenarazil na jedinou stopu, že by Hitlerovi příbuzní žili na českém území,“ říká Wilhelm Romeder, badatel v rakouské Weitře, který o jeho příbuzných napsal knihu. Upozorňuje, že ani na jméně „Nepomuk“ není nic specificky českého: „To je běžně známý světec i v Rakousku,“ říká.

Ovšem jinde zmínky o „české stopě“ existují. Jeden z prvních Hitlerových životopisců Konrad Heiden píše, že jedna jeho příbuzná pochází z Polné u Jihlavy. Je to možné? Nikdo to později nepotvrdil, dokonce se spekulovalo o jiné Polné: u Českého Krumlova. Hitler totiž po odtržení Sudet kraj navštívil, a to víc než zběžně. Podnikl výlet na vrchol Kletě. Mnozí se proto ptali, jestli se nechtěl pokochat pohledem na kraj svého mládí. „O Hitlerově cestě na Kleť zmínky skutečně jsou, v českém i německém tisku. Ale nikde se už nepsalo, že by tam hledal své kořeny,“ říká Koblasa. Prošel evidence polenských obyvatel a zmínky o nikom z Hitlerova rodokmenu nenašel.

Jinak je tomu však s Hietlerovými z Pohoří. Ti tam opravdu žili, avšak spojení s Hitlerem po válce odmítali. Zřejmě jim to moc nepomohlo, stejně byli odsunuti a jejich rodná obec se později ocitla v pohraničním pásmu a zmizela z mapy. Kde žijí dnes, není známo. Ostatně i domek ve Spitalu patří jiným lidem. Je ošuntělý, jen okna jsou nová.

Vysvětlení, proč se Hitler „nechlubil“ svými příbuznými, může být víc. Stavěl se totiž do role vůdce, jehož „rodinou“ je celý národ. Ale možná se podvědomě styděl, že je dítětem zrozeným ze svazku mezi příbuznými, což dnes považuje za pravděpodobné řada badatelů. Jeho známý pradědeček z matčiny strany (shodou okolností jde právě o toho s českým jménem Nepomuk) byl zřejmě i dědečkem ze strany otce a Hitlerův otec byl jeho nemanželským synem.

Jméno českého světce bylo vybráno určitě špatně: rodině štěstí nepřineslo.

(MFDNES)Zpátky