Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2005


Konec války na Moravě: tisíce znásilněných žen

Luděk Navara

Dodnes se o tom příliš nemluví. Ale na konec války nevzpomínají některé ženy zrovna v dobrém. Znamenal pro ně znásilnění ruskými vojáky.

Na jižní Moravě to prý bylo nejhorší. Když tudy táhla vojska maršála Malinovského, musely tisíce žen vyhledat lékaře. „Šlo asi o dva až čtyři tisíce žen, neprocházel jsem zdravotní dokumentaci, která je skartovaná. Vycházel jsem ze zpráv zahraničních pozorovatelů z Británie a USA,“ říká historik Vít Smetana. Upozorňuje, že počet ošetření se ještě nerovná počtu znásilnění. Ten je mnohem vyšší. Podle odhadů 10 000 na jižní Moravě, 20 000 v celém Česku.

Historici připomínají, že nejhorší pověst měli právě vojáci maršála Malinovského, kteří pocházeli z asijského vnitrozemí Ruska. Na ně nikdy nezapomněla například herečka Květa Fialová. „Přišli Malinovského vojáci. Mezi nimi spousta takových všelijakých... Dopadlo to se mnou jako s mnohými jinými,“ vzpomíná. O svém zážitku mluví nerada: stalo se to ve východních Čechách, v noci, bylo jí patnáct. „Tatínek mne hned potom vzal k lékaři. Ale vyšetřování? Jaké vyšetřování, když jde armáda? S Američany se chodilo za žvýkačky, Rusové žvýkačky neměli,“ říká ironicky.

V Brně se asi osm desítek žen shromáždilo ve společenském sále Semilasso. Přes noc je hlídali čeští dobrovolníci. „První a celkem nečekanou návštěvu - v uniformě - jsme dostali někdy kolem deváté. Přiblížil se k nám nachmelený voják, který rezolutně žádal „ženštinu“. Po delším vykrucování a sotva srozumitelné výměně názorů na nás vytasil delší zahnutý čerkeský kindžál...“ vzpomínal na konec války Jaroslav Keybl.

Že počet znásilněných žen na jižní Moravě mohl dosáhnout až deseti tisíců, odhaduje historik Eduard Stehlík. A na celém území to mohl být podle něj až dvojnásobek. Chování ruských vojáků (kteří se k Češkám chovali neporovnatelně lépe než k Němkám) samozřejmě neuniklo pozornosti zahraničí. Britský premiér Winston Churchill dostal o situaci v Česku (ze 16. května 1945) tuto zprávu: „Chování kozáckých jednotek je nanejvýš arogantní. A přicházejí obvyklé zprávy o případech znásilnění a loupení.“

(MFDNES)Zpátky