Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2005


Návratnost peněz z firmy v úpadku je v ČR nejnižší v EU

Investoři v České republice v průměru dostanou nazpátek z investice do společnosti v úpadku 17 procent, což je z členských zemí EU nejméně. Průměrná délka obchodního sporu trvá v Česku 300 dní, tedy v evropském srovnání nadprůměrně dlouhou dobu. Vyplývá to ze statistiky Světové banky za rok 2004, kterou zveřejnil měsíčník Lobby.

"Právní prostředí v ČR vykazuje značné známky nestability, podnikatelé se musí potýkat s právní nejistotou," řekl ČTK prezident hospodářské komory Jaromír Drábek. Průměrná délka obchodních sporů je podle něj jasným důkazem. Komora proto podnikatelům doporučuje používání rozhodčí doložky v uzavíraných smlouvách, která jim umožní spory řešit v mnohem kratší době pomocí rozhodčího soudu.

Z údajů Světové banky za rok 2004 vyplývá i to, že v ČR trvá založení obchodní společnosti nadprůměrně dlouho, připomněl ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Petr Mach. Z obou nelichotivých ukazatelů podle jeho slov plyne, že legislativa vymáhání práva není dokonalá, a že reforma úpadkové legislativy je potřebná.

Vypořádání pohledávek při konkurzu není v ČR řešeno nejšťastněji, práva věřitelů nejsou dostatečně zohledňována, míní Drábek. Problém podle něj nastává již tím, že se spíše volí varianta rozprodeje majetku firmy než snaha o její restrukturalizaci. Posílena by také měla být úloha věřitelského výboru, který by měl dohlížet nad prací správce konkurzní podstaty, dodal.

Problémy by měla pomoci vyřešit reforma úpadkového práva, kterou nyní připravuje ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s vicepremiérem Martinem Jahnem. Platit by měla pravděpodobně od roku 2007.

Nejrychleji se obchodní spory podle listu uzavřou v průměru v Nizozemsku (48 dní), Francii (75 dní) a Dánsku (83 dní). Naopak nejpomaleji rozhodují v Itálii (1390 dní), Slovinsku (1003 dní) a Polsku (1000 dní).

"Dostane-li se v Česku náš dlužník do konkurzu, přihlašujeme zpravidla naše pohledávky jenom proto, abychom měli podklad pro jejich oprávněný odpis v účetní evidenci," uvedl měsíčník pro podnikatele Lobby. Ve Finsku přitom získají věřitelé zpět přes 90 procent investic, v Irsku, Norsku či Nizozemsku jsou na tom jen o něco hůře.

"Taková mezinárodní srovnání jsou velice důležitá, protože příklady ze zahraničí slouží jako přesvědčivý důkaz, že zlepšení je v lidských (vládních rukou) a že u nás určitě něco děláme špatně a můžeme zlepšit," poznamenal Daniel Münich z ekonomického institutu CERGE.

Tabulka:

Stát; průměrná délka obchodního sporu ve dnech; podíl peněz získaných z firmy v úpadku v procentech

Česko 300 16,8

Slovinsko 1003 23,6

Maďarsko 365 30,8

Slovensko 565 39,6

Estonsko 150 40

Itálie 1390 43,5

Řecko 151 45,6

Francie 75 46,6

Německo 184 50,3

Litva 154 52,4

Dánsko 83 59,8

Polsko 1000 68,2

USA 250 68,2

Portugalsko 320 69,9

Rakousko 374 72,5

Švédsko 208 73,2

Španělsko 169 83,4

Lotyšsko 189 85

Velká Británie 288 85,6

Belgie 112 86,2

Nizozemsko 48 86,2

Irsko 217 88,9

Finsko 240 90,2Zpátky