Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2005


K mému odchodu z Letné od soudruha Grebeníčka

Jan Šinágl

1. květen 2005 pro mne začal slavnostně – vyvěšením státních vlajek ČR, USA a vlajky EU na domku mých rodičů. Po zahájení tradiční demonstrace komunistů na Letné v 9.00 hodin jsem se pohyboval po vyhrazeném areálu a „diskutoval“ s komunisty. Několik jednotlivců, převážně mladých, bylo schopno jakési diskuse, většina ostatních mne napadala a hrubě urážela. Od 10.00 hodin jsem se zúčastnil demonstrace mladých u „Metronomu“, na místě, kde kdysi stával Stalinův pomník. Milan Paumer, jeden ze členů odbojové skupiny bratří Mašínů, zde skvěle promluvil k mládeži.

Poté jsem se přesunul opět do lůna komunistické demonstrace přímo před tribunu, kde právě začal řečnit předseda KSČM Miroslav Grebeníček. Bylo dost náročné se ovládat a mlčet při poslechu jeho demagogických a ideologických frází a myšlenek patřících spíše do jakého si neexistujícího skanzenu nic neříkajících slovních a obsahových nesmyslů. Když však představitel parlamentní strany začal svým řečněním porušovat zákony a ústavu ČR a veřejně šířil informace ohrožující ústavnost a demokratické zřízení v ČR, nemohl jsem nereagovat a začal jednat ve smyslu ústavního zákona, který k tomu přímo vyzývá – viz čl. 23 základní listiny práv a svobod.

Několikrát jsem uváděl na pravou míru jeho zavádějící vývody a argumentace, v klidu a slušně. Když už míra byla neúnosná, upozornil jsem přítomnou Policii ČR, že by měla zasáhnout dle zákona a pana Grebeníčka upozornit na nezákonnost jeho projevu. Nijak nereagovala. Poté jsem se v tomto smyslu obrátil na pana Grebeníčka, zopakoval upozornění – a tím okamžikem dostala neděle pro mne poněkud nečekaný ráz. Pan Grebeníček prohlásil – viz zprávy v ČT 1. května „Je tady nějaký primitiv, odveďte ho!“ Byl jsem okamžitě hrubým násilím, nejprve lidmi od policie v civilu odveden a poté dále „eskortován“ k připravenému autu. Nikdo mi nebyl schopen říci dle zákona, čeho jsem se měl dopustit. Když jsem vyžadoval jméno velitele zásahu, aby mi sdělil, oč se jedná, bylo mi řečeno jedním policistou, že se nachází v autě, do kterého jsem byl hrubým násilím, doslova po kouskách soukán a ze kterého pan velitel nemínil vystoupit.

Vyzval jsem pana velitele, aby se mi představil a před veřejností a sdělovacími prostředky oznámil, co je důvodem takovéhoto jednání Policie ČR. Odmítl se představit, zarputile mlčel. Poté, co jsem byl hrubě vtlačen do auta, někdo propíchl pneumatiku u vozu, ve kterém jsem byl namačkán. Byla mi nasazena ocelová pouta a byl jsem odveden do druhého vozu. Odvezli mne na OŘ Policie ČR pro Prahu 1, místní oddělení, služba kriminální policie a vyšetřování, ul. F. Křížíka 24. Zde jsem byl držen s pouty na rukou cca. hodinu (až ke konci mi byla pouta na moje opakované žádosti sejmuta) a poté propuštěn s tím, že jsem se dopustil veřejného přestupku.

Jakého konkrétně mi nebyl nikdo schopen říci. Mnou požadované sepsání protokolu bylo odmítnuto jako nepotřebné – prý to bude řešit přestupková komise v mém bydlišti. Byla provedena dechová zkouška na alkohol – negativní, asi 5x vyfotografovali a dezinfikovali tržnou ránu nad pravým loktem, ale až na moje upozornění, že k ní došlo při násilném vtlačování do policejního vozu. Mimo mé vnímání šlo zatčení a údajné obvinění mladého muže z propíchnutí výše uvedené pneumatiky. Ze svědectví mých přátel vyplývá, že se toho nemohl dopustit a že může jít o cílenou policejní provokaci.

Zítra se chystám na prohlídku odborným lékařem. Budu informovat švýcarské velvyslanectví v Praze. Jsem švýcarským občanem – české občanství mi bylo proti mé vůli odňato a žádost o znovunavrácení ministrem vnitra Františkem Bublanem odmítnuta z důvodu nedostatečného pobytu na území ČR – 30 let nestačilo a to jsem prosím musel dělat za přítomnosti dvou státních úředníků zkoušky z mého rodného jazyka, naštěstí jsem je udělal!

Nejsem si vědom, že bych se dopustil něčeho nezákonného, pouze jsem vyjádřil svůj názor zaručený ústavou ČR a základní listinou práv a svobod. Byla zde bezdůvodně omezovaná má osobní svoboda, bezdůvodně jsem byl fyzicky napaden, bylo mi zabráněno vyjádřit svobodně svůj názor. Výše citovaný výrok pana Grebeníčka je pro mne v podstatě poctou - byl vysloven komunistou. Nicméně, kdo je zde primitiv, ponechám na posouzení jiným. Spíše mne velmi udivuje, že rozkazu předsedy parlamentní strany KSČM k mému odvedení, Policie ČR okamžitě vyhověla.

To už snad bude úlohou politiků, pana policejního prezidenta a pana ministra vnitra, aby se k tomu vyjádřili a nesli také oni osobní odpovědnost za toto fatální selhání Policie ČR. Trestní oznámení na pana Miroslava Grebeníčka bude následovat v nejbližších dnech.Zpátky