Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2005


Osvobození osvobozeného města

Pavel Žáček

Dne 8. května 1945 kolem 16. hodiny podepsali představitelé České národní rady Vojenského velitelství Velké Prahy „Bartoš“ specifický akt kapitulace německých branných sil v Praze. Dohoda sice navazovala na remešský protokol, fakticky však umožnila odchod německých ozbrojenců na západ k americké armádě. Již krátce po válce se tyto události staly terčem kritiky zejména ze sovětské strany. Tento postup českých odbojářů však byl jediným východiskem z kritické situace, který zabránil německým bojovým skupinám ovládnout centrum Prahy - a tudíž krvavý konec povstání.

Tři armády: sovětská, německá, americká

Pražští povstalci se totiž ocitli uprostřed pomyslného trojúhelníku, jehož odvěsny tvořily tři armády - sovětská, německá a americká. Pro všechny bezpodmínečná kapitulace signovaná v brzkých ranních hodinách 7. května 1945 znamenala zastavení bojů i veškerého pohybu jednotek k první minutě 9. května. Pokud by totiž dohodu kromě americké armády dodržela také Rudá armáda, vnitřní Čechy až k Rokycanům i s kusem Moravy by se ocitly uprostřed mocenského vakua, které by povstalí Češi museli řešit ve vlastní režii.

Velení Rudé armády vědělo, že k naplnění stanovených politických cílů musí podřízené útvary obsadit maximální rozlohu střední Evropy. V podstatě tolik, kolik jim západní Spojenci umožní. Sovětské vojenské i politické vedení si bylo bezesporu vědomo faktu, že Britové tlačí na Američany, aby vstoupili do Prahy a obsadili vlastními silami poslední velkoměsto v srdci Evropy. Co však nevěděli - jak dlouho Američané vydrží britským požadavkům oponovat.

Rudá armáda pokračovala na Prahu

Proto se Rudá armáda nezastavila tam, kde se měla zastavit, a pokračovala na Prahu a dále k demarkační linii, přičemž se navíc od Američanů snažila odříznout útvary 1. a 2. divize Ruské osvobozenecké armády (vlasovců). Účelovost postupu Rudé armády je více než zřejmá z jejích aktivit 9. května 1945 v Praze. V brzkých ranních hodinách sice její tankové útvary dosáhly předměstí a před polednem i centra města, v jižních částech hlavního města však ještě večer proti příslušníkům zbraní SS bojovaly české jednotky osamoceně.

Jinou otázkou však zůstává, co by se stalo, kdyby se Rudá armáda - v rozporu se sovětskou imperiální strategií - o půlnoci 8. května 1945 zastavila. Německé zbytky armádní skupiny „Mitte“ polního maršála Schörnera by se zřejmě i nadále snažily probojovat k Američanům. Kritické postavení českých povstalců v Praze i mimo ni by s největší pravděpodobností stejně vyžadovalo zásah spojenců. A každé prodloužení války by znamenalo větší utrpení civilního obyvatelstva. Zřejmější by však bylo jedno: i Praha měla být další Varšavou, osvobozenou nikoliv vlastními silami domácího odboje, ale Stalinovou armádou. Nakonec vše skončilo tak, že Rudá armáda v podstatě vstoupila do osvobozené Prahy, kde se střetla pouze s německými kolonami, které nestačily včas ustoupit.

(MFDNES)Zpátky