Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2005


Zpráva o jednom školním vítězství

Jan Kovalík

Unikátní projekt soukromé základní školy na česko-německo-polském trojmezí se zřejmě vydařil. Přestože ještě počátkem léta se zdálo, že se do malé základky na periferii Rumburka po prázdninách už nikdo nevrátí, vůle rodičů a učitelů rozhodnutých školu zachránit nakonec zvítězila.

„Nabrali jsme dvanáct prvňáčků, což je skvělé, a dnes už jsou poprvé na návštěvě v Německu,“ říká ředitelka Anna Jindrová. Zároveň tím prozrazuje jeden z hlavních důvodů, proč rodiče tolik usilovali o zachování ústavu. Pastelka je totiž jediná z pěti rumburských škol, která se zapojila do mezinárodního projektu společného vzdělávání dětí z Česka, Německa a Polska. Nápad, šitý přesně na míru trojmezí, se rozběhl v roce 1999. Vymyslel ho Mike Wohne, který se z německého vnitrozemí přistěhoval do pohraniční Hartavy a chtěl svým dětem zajistit „přátelskou a kvalitní školu“. Dnes pan Wohne šéfuje hartavské základce a z Německa se jeho vize moderního vyučování šíří dále. Pastelka je jedním z nových českých členů, kteří se do projektu zapojili. Krátce poté, co se loni na podzim začalo v této škole dvacet dětí z první a druhé třídy učit v Německu na výměnných pobytech a též hostit německé spolužáky v Rumburku, dostalo vedení Pastelky vzkaz z radnice: škola má málo žáků a od podzimu bude zrušena. Učitelé z Pastelky tedy připravili projekt, jak ústav zachránit. Zapojili do něj rodiče, kteří v touze dopřát dětem kvalitní cizojazyčnou výuku odsouhlasili měsíční poplatek pět set korun a sami se zapojili do příprav. Někteří pomohli se sepsáním stanov, jiní přispěli sponzorským darem. Přesto se věc neobešla bez obětí. „Museli jsme snížit platy všem učitelům. Já sama jsem přišla o devět tisíc,“ říká ředitelka Jindrová. Někteří rodiče zaplatili školné na několik měsíců dopředu, aby měla škola na začátek nějaké finance. Radnice vyšla nové škole vstříc symbolickým nájmem za jednu korunu a první soukromá základka přilákala i sympatie místních. A to i těch, kteří v ní nemají své potomky. „Když jsem se dozvěděl, že se pouští do takového dobrodružství, řekl jsem si, že jim pomohu,“ říká Jiří Brunhofer, jehož firma Mibia nabídla Pastelce zdarma vedení účtů. „Zatím nemáme úplně vyrovnaný rozpočet, ale požádali jsme o granty z českoněmeckého fondu budoucnosti a dalších, tak věřím, že nám pomohou. Pomoc nám slíbil i Mike Wohne,“ říká Petr Koštejn, člen správní rady a jeden z rodičů. Od státu dostane Pastelka letos jako soukromá škola jen šedesát procent dotací a na výuku se přijede podívat ministerská inspekce. Když bude vše v pořádku, příští rok již stát uvolní dotaci celou. „Ještě nechci říkat, že máme vyhráno,“ říká ředitelka Jindrová, „ale mám strašnou radost, že se nám to podařilo rozjet.“

(Respekt, www.respekt.cz)Zpátky