Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2006


Běháte ráno u Vltavy? Riskujete zdraví

Petra Benešová

Znečištěné ovzduší se nejvíce projevuje na plicích Pražanů. Primář oddělení respiračních nemocí střediska Lerymed Viktor Kašák se s následky života v Praze setkává každý den ve své ordinaci. Nejhorší místo, které si můžete vybrat pro svůj ranní sport, jsou rozhodně vltavská nábřeží. „Dostanete tam do sebe velké množství škodlivin,“ varuje Viktor Kašák, primář oddělení respiračních nemocí střediska Lerymed.¨

Ozdravnou ranní procházku nebo běh kolem Vltavy nedoporučujete?

To rozhodně ne. Úplně trnu, když vidím, jak vesele někteří lidé ráno vyběhnou do rušných ulic v Praze, a zejména pak v centru. Nechápou, že se tady hromadí takové množství jedovatých látek v ovzduší, které jim velice škodí. Sportovec je na tom ještě hůře, protože při rychlém pohybu se toho smogu nadýchá podstatně více. Nejhůře pak na tom jsou sportovní veslaři na Vltavě. Ti dostanou do plic největší dávku škodlivin.

Proč zrovna v okolí Vltavy je tak špatné ovzduší?

Řeka teče údolím, navíc kolem vedou rušné silnice a ulice. Škodliviny z automobilové dopravy se zde pak velmi hromadí. Navíc protéká nejvíce postiženými městskými částmi, jako je Karlín nebo Smíchov.

To je skoro, jako byste říkal, aby lidé nosili v zamořených oblastech hlavního města roušky.

Nemluvím o krizové situaci. Jen říkám, že v některých oblastech, kde je zvýšená prašnost od automobilové dopravy, jsou lidé vystaveni většímu riziku onemocnění nejen dýchacích cest, ale také oběhové soustavy nebo rakoviny. Některé škodliviny se v ovzduší většinou také drží nízko při zemi. Takže když se maminka půjde projít s kočárkem v centru Prahy, tak se její malé dítě nadýchá mnohem více špatných látek než ona sama.

Jakou roli hraje lokalita, kde se člověk v Praze nachází?

Pokud budu bydlet v místě, kde jsem trvale vystaven špatnému ovzduší, bude to mít na mě stejně špatný vliv, jako kdybych trávil dlouhou dobu v zakouřeném prostředí. Záleží na čase, místě, ale také životním stylu dotyčného člověka. Když budu asfaltér, kuřák a bydlet v Praze, tak se to na mně velmi negativně podepíše. Stejně, jako kdybych pracoval v zakouřené hospodě za barem. Můžu se chovat ekologicky, ale můj soused bude spalovat v kamnech plasty, a budu na tom stejně, jako bych bydlel v nejrušnější ulici v centru.

Vzhledem k tomu, že se v současnosti zdražil plyn, myslíte si, že se smogová situace v Praze ještě zhorší?

Nemyslím, že to bude přímo situace hlavního města. Tady jsou lidé na tom s penězi dobře a nevrátí se hned ke spalování uhlí a plastů v domácích topeništích. Takto se začne topit spíše v menších městech. Ale na okrajích Prahy už se se smogovou poklicí můžeme setkat.

Jsou děti v Praze náchylnější na nemoci způsobené znečištěným životním prostředím?

Podle toho, jakou mají obranyschopnost a v jakém prostředí nebo městské čtvrti Prahy žijí. Zaznamenali jsme v poslední době vysoký nárůst respiračních chorob. Astmatu je stále více. Dnes touto nemocí v Česku trpí osm set tisíc lidí. Paradoxní je, že čím čistší prostředí, tak tím více se nemoc projeví. Pokud žije postižený astmatem třeba v Praze nebo jiném větším městě v zemi, tak je jeho organismus vystaven větší zátěži a nemoc se tak rychle neprojeví.

Může se tedy dlouhodobě špatné ovzduší podepsat na zdraví člověka?

Děti se rodí s vrozenými vadami a špatné ovzduší může být i příčinnou onemocnění rakovinou. Tam je ale těch faktorů více. Svou roli hraje i genetika. Záleží také na tom, zda už má člověk například nemocné srdce. Když pak v Praze bude trvale vystaven smogové situaci, mnohonásobně se mu to zhorší. Pokud budu pracovat celý život v pražské hospodě a zároveň u toho kouřit, můžu si být jistý, že se to na mém zdraví rozhodně projeví.

(MDFDNES)Zpátky