Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2006


56. oběžník České koordinační kanceláře

Časy se mění, vítr se obrací.

a každý chvilku tahá pilku.

6. ledna 2006

Přátelé,

Výbor Spojených národů opakovaně odsuzuje Českou republiku za diskriminaci Čechů, kteří ztratili české občanství, když získali americké. To ovšem platí i pro Čechy (a Slováky), kteří ztratili občanství i z jiných důvodů. Poslední taková rozhodnutí byla uveřejněná v oběžníku č. 54 (Bohumír Mařík) a v oběžníku č. 56 (Zdeněk Kříž). Výbor přijímá další stížnosti.

Mohou si tedy u Výboru Spojených národů stěžovat ti, kteří jsou zatím z restitucí vyloučeni proto, že ztratili své původní občanství. Výbor říká, že všichni poškození protiprávním zabavením si jsou rovni křivdou, která se jim stala. Pak říká, že je vinou státu, jestliže lidé museli odejít a je proto zcela nelogické, když jim teď stát zato upírá práva. Také říká, že není třeba projít všemi českými soudy než se k nim může člověk odvolat, protože je nutno vyčerpat jen takové možnosti, které jsou možné a dosažitelné a my víme, že je zbytečné se soudit, pokud člověk nemá české (nebo slovenské) občanství.

Tím Výbor nepřímo říká, že stát, který kradl a loupil si pak udělal zákony nato, aby si mohli nakradené ponechat ti, kteří kradli a loupili. Je to logická úvaha, protože zákonodárství České i Slovenské republiky přímo navazuje na zákonodárství československé komunistické republiky.

Nejdůležitější z toho všeho je ovšem to, že obě republiky porušují Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Článek 26 tohoto paktu říká: Všichni lidé si jsou rovni před zákonem a mají právo, bez jakékoliv diskriminace, na stejnou ochranu podle zákona. Zákon tedy zakáže jakoukoliv diskriminaci a zaručí všem osobám stejnou a účinnou ochranu před diskriminací z jakéhokoliv důvodu, jako je rasa, barva, pohlaví, jazyk, náboženství, politický nebo jiný názor, národní nebo sociální původ, majetek, narození nebo jiný stav.

Zákon 87/1991 Sb. a zákon 229/1991 Sb. odporují tomuto paktu, který Československo podepsalo a ratifikovalo už v roce 1975. Oba tyto zákony jsou neústavní, protože odporují ratifikované mezinárodní smlouvě, která má přednost před zákony.

Vyzýváme tedy Čechy i Slováky, kteří byli vyloučeni z restitucí proto, že ztratili původní občanství, aby si podali stížnost k Výboru Spojených národů pro lidská práva. Je skoro jisté, že dostanou kladné vyřízení, i když s tím nikdy k soudu nešli, protože, jak je předtím řečeno, je třeba vyčerpat jen takové právní možnosti, které jsou možné a dosažitelné. Lidé, kteří o restituce nežádali proto, že věděli, že nemají možnost, když nemají občanství, mohou si tedy stížnost podat také.

Kladné rozhodnutí tohoto Výboru nemá u České nebo Slovenské republiky okamžitý účinek. Spojené národy však ustaví v několika měsících Radu pro lidská práva, která bude rozhodnutí Výboru prosazovat.

Je pravděpodobné, že Česká i Slovenská republika budou muset přijít s nějakým krokem, který vyhoví názoru Spojených národů. Může to být buď fyzické navrácení neprávem zabavené a neprávem prodané nemovitosti anebo odškodnění. V tom případě musíme mít na paměti, že odškodnění, podle mezinárodního práva, musí být správné a včasné, tj. takové, aby bylo možno za odškodnění koupit podobnou nemovitost v podobném místě. O výši odškodnění je možno požádat Spojené národy o arbitráž.

Stížnost si může podat každý sám ve formě dopisu. Nejsou s ní spojeny žádné výdaje a neexistuje lhůta na podání stížnosti. Níže je uvedena adresa a body, které by měly v dopise být.

Nejlépe je podat stížnost v angličtině. Naše kancelář s překladem zdarma pomůže. Můžete nám poslat jen české znění a my pro vás připravíme stížnost k podání. Uděláme to rádi, i když jsme o vás nikdy neslyšeli. Když budete podávat stížnost, odvolejte se na zprávu, kterou jste dostali z naší Czech Coordinating Office. Můžete nám ji poslat k přehlédnutí, předtím než ji odešlete. Stížnost totiž nesmí obsahovat urážky státu nebo politickou motivaci. Napište nám nebo zavolejte v pochybnostech.

Jako obyčejně, přikládáme vyúčtování. Chcete-li přispět, může to být v jakékoliv měně.

Dopis adresujte:

The Human Rights Committee

Centre for Human Rights

United Nations Office

8-14 avenue de la Paix

1211 Geneva 10,

Switzerland.

V dopise by měly být tyto body:

Datum odeslání . . . . . .

Jméno. . . .

Národnost . . . .

Zaměstnání . . . .

Datum a místo narození . . . . .

Nynější bydliště . . . .

Proti kterému státu se stížnost podává . . .

Který článek Mezinárodního paktu je porušen . . . ( článek 26)

Co bylo podniknuto, aby se vyčerpaly možnosti v České (Slovenské) republice?

Jestliže se nepodniklo nic, vysvětlete . . . .

Byl tento případ postoupen jiné mezinárodní instituci?

Podrobný popis případu s daty

Jan Sammer, Secretary,

1103-100 Antibes Drive,

Toronto, Ontario,

Canada M2R 3N1

Tel. 416-665-7324.Zpátky