Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2006


Česká televize bez obalu

Jiří Pehe

Rozhodnutí zrušit pořad České televize Bez obalu je velkou chybou. A to především kvůli údajně hlavnímu důvodu zrušení tohoto pořadu, kterým prý byla jeho neobjektivnost.

Především není jasné, jak se objektivnost publicistického pořadu, jehož podstatnou složkou je komentář, dá vůbec měřit. Jestliže jakási agentura například uvede, že podle jejích šetření je pořad nadměrně kritický k premiérovi Jiřímu Paroubkovi a sociální demokracii, a že Paroubek nedostal šanci se ke kritice vyjádřit, neznamená to, že pořad záměrně zkresluje fakta a dezinterpretuje skutečnost. Podobné pořady se už z podstaty kriticky zaměřují spíše na činnost těch u moci - v našem případě vlády vedené ČSSD. Vyváženost, tak jak si jí představují některé sdělovací prostředky a politici (na každé „ano“ jedné strany musí zaznít „ne“ té druhé, a naopak) velmi často jen snižuje kvalitu zpravodajství.

Bez obalu byl do značné míry pořad autorský. Připravovali ho dva výrazní a zkušení novináři. Z jejich názorů bylo vskutku občas znát, že jsou zaměření spíše pravicově, ale to je zcela legitimní. Pokud bude chtít ČT v budoucnosti dělat podobné pořady s novináři, kteří žádné názory nemají, nebo se je za každou cenu snaží skrývat, neměla by se raději na pole komentářové publicistiky vůbec pouštět. Mnohem lepším řešením, než rušit takový pořad, by bylo vytvořit podobný autorský pořad, který by měli na starost například dva výrazní novináři, kteří jsou zaměřeni levicově.

Zcela nešťastné je, že ČT pořad Bez obalu ruší krátce poté, co si na něj explicitně stěžoval premiér Jiří Paroubek. I když se nedá prokázat, že ČT jednala na politickou objednávku, nemohlo si její vedení pro zrušení pořadu vybrat horší moment.

ČT není státní, ale veřejnoprávní institucí. Pokud se začne i třeba jenom jevit tak, že podléhá nátlaku politiků, je její veřejnoprávnost vážně ohrožena. Znovu se ukazuje, jak silně bychom potřebovali jiný způsob volby Rady ČT, který by tento orgán důsledněji ochránil od politické manipulace. V současnosti je Rada ČT, a tím i ČT, de facto vydána na milost parlamentním stranám. Těžko říct, jak má v takovém prostředí plnit roli nebojácného reprezentanta občanské veřejnosti ve vztahu k politické sféře.

(www.pehe.cz)Zpátky