Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2006


Když onemocní jeden z partnerů, druhý může umřít

Eva Bobůrková

U starších manželských párů je známou skutečností, že po smrti jednoho z partnerů často v brzké době umírá i druhý. Dosud největší průzkum tohoto jevu mezi staršími páry ukázal, že podobné, jen o něco nižší riziko platí i v případě, že jeden z manželů musí odejít do nemocnice - a je jedno, zda jsou hospitalizováni kvůli demenci, psychiatrickému onemocnění, mrtvici nebo zlomenině.

„Naše studie ukázala, že riziko úmrtí hrozí opuštěnému manželovi či manželce nejen v případě, že druhý z partnerů zemře, ale i když vážně onemocní,“ tvrdí autoři výzkumu sociolog Nicholas Christakis z Harvard Medical School v Bostonu a Paul Allison z Univerity of Pennsylvania ve Filadelfii na internetových stránkách Science News.

Výsledky jejich výzkumu zveřejněné v New England Journal of Medicine dokazují, že riziko úmrtí pro opuštěné partnery prudce narůstá zejména v prvních týdnech po hospitalizaci druhého z manželů, pak se na několik měsíců vrací do normálu, ale poté riziko předčasného skonu opět narůstá - nezávisle na délce hospitalizace. Riziko úmrtí je různé pro muže a ženy. Když se doma bez partnerky ocitá muž, manželčin odchod do nemocnice pro něj znamená riziko smrti ve výši až 35 procent. Ženy snášejí takovou situaci ještě hůře - odvezou-li do nemocnice muže, manželce hrozí smrt s pravděpodobností až 44 procent.

Pro srovnání: manželčina smrt může způsobit předčasný odchod ze života 53 mužům ze sta, úmrtí manžela zvyšuje riziko smrti manželky na 61 procent.

Stres a samota

Vysvětlení je prosté: nemoc či úmrtí je pro náhle osamělé velkým stresem. Strachují se o zdraví a život druhého, zároveň se ocitají bez jeho citové, finanční i praktické podpory. To může podkopat imunitu, mohou tak propuknout doutnající zdravotní problémy nebo se mohou prudce zhoršit obtíže a nemoci již existující.

Výzkum amerických sociologů trval deset let, začal v roce 1993 a skončil v roce 2002. Během této doby sledovali badatelé hospitalizaci a úmrtí u nebývalého počtu 518 240 manželských párů ve věku 65 až 98 let.

Zhruba tři čtvrtiny manželů a dvě třetiny manželek prošly během této doby alespoň jedním pobytem v nemocnici, zemřela asi polovina mužů a třetina žen ze sledovaných párů. Vědci zjistili, že riziko smrti druhého z partnerů závisí rovněž na druhu onemocnění prvního. Nejvíce úmrtí zaznamenali u mužů, jejichž manželky byly hospitalizovány kvůli demenci, psychiatrickému onemocnění a mrtvici, nejmenší míru úmrtnosti zaznamenali vědci u manželů, jejichž žena se léčila s některou z mnoha forem rakoviny. Podobné výsledky zaznamenali u manželek.

Z výzkumu vyplývá, jak důležitá je péče lékařů a rodiny nejen o nemocné členy rodiny. Sociální a praktickou pomoc potřebují neméně i jejich starší opuštění manželé a manželky, zdůrazňuje v Science News gerontoložka Suzanne Salomonová.

(MFDNES)Zpátky