Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2006


Mozek si pamatuje hlavně klepy

Nemusíte se cítit zahanbeni, libujete-li si v těch nejhorších klepech bulváru. Jde o dědictví po předcích: primáti se vždy museli orientovat ve složitých skupinových vztazích. Chápání rovnováhy sil ve skupině jim umožňovalo přežít.

Psychologové z univerzity St. Andrews ve Skotsku sestavili testy řetězového předávání informací. Dobrovolníci při nich zapisovali vše, co si dokázali zapamatovat z dříve přečteného textu, jejich zápis si přečtou další a znovu zapíší, co si zapamatovali - a tak ještě dvakrát. Výsledný text se pak srovná s originálem. Analýza ukázala, že mozek si pamatuje především klepy. Vztahy mezi lidmi, nevěru jednoho či věrnost druhého, to mozek zaznamená s nejvyšší přesností. Naopak popisné informace (lidí i prostředí) bývají zkreslené.

(čtk)

(Lidové noviny)Zpátky