Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2006


Minařík udával posluchače RFE

Luděk Navara

Komunistický rozvědčík Pavel Minařík je známý především svým ďábelským plánem na vyhození mnichovského Rádia Svobodná Evropa do vzduchu. Jenže podle informací z komunistických archivů toho má na svědomí víc. V mnichovské stanici, kde působil v 70. letech jako špion, ukradl zřejmě informace o lidech z Československa, kteří do rádia psali. Jejich jména při svém návratu ze „špionážní mise“ v roce 1976 přivezl do Prahy a předal je tajné policii - StB. Způsobil jim tak samozřejmě potíže.

„Podle podkladů, které jsem měl k dispozici, přivezl Minařík údaje téměř o deseti osobách. Což neznamená, že jich nemohlo být víc,“ říká Prokop Tomek z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV).

Je to překvapení i pro někdejší pracovníky rádia. „My jsme se domnívali, že nic přivézt nemohl. Měli jsme přísná nařízení - například adresy na dopisech se musely okamžitě začerňovat,“ popisuje někdejší pracovnice rádia Olga Kopecká. Sám Minařík se k tomu vyjádřit odmítl. „Přece nechcete, abych se s vámi bavil,“ řekl pouze.

Podle všeho se Minařík dostal k dopisům, které posílali do „Svobodky“ lidé z Československa, a některá jména si zřejmě opsal, či rovnou okopíroval. Ukázkový je případ učitelky Marie Urbánkové z Prahy, která do rádia napsala v době své dovolené v Jugoslávii v roce 1969. Tak to ostatně dělalo hodně lidí z Československa - jejich dopisy totiž unikly československé cenzuře a odesilatelé si mysleli, že uniknou pozornosti tajné policie. Jenže se mýlili. „Této učitelce hrozil soud za údajné poškozování zájmů republiky v cizině. Naštěstí Minařík informace o ní přivezl až v roce 1976, takže ji zachránila amnestie, která mezitím byla. Informace o jejím jednání však StB předala ministerstvu školství, aby provedlo ,kádrové opatření‘. Zda byla vyhozena ze zaměstnání, či měla jiné problémy, není jasné,“ popisuje Tomek. Do podobných problémů se dostal i jistý Jan Mokrý ze severní Moravy, kterého StB na základě Minaříkova udání vypátrala a vyslýchala.

Může být Minařík za tato udání ještě stíhán? Podle odborníků by to bylo obtížné. Udání samo o sobě trestné není a kvůli časovému odstupu by jeho jednání mohlo být nejspíš označeno za promlčené. Navíc Minařík v rádiu působil jako „soukromník“. Zaměstnancem komunistického ministerstva vnitra se totiž stal až po svém návratu na základě zvláštního kádrového rozkazu.

„On to nebyl rozvědčík v pravém slova smyslu, ale spíše udavač a likvidátor politické opozice doma i v zahraničí. A to, že prozradil i údaje o obyčejných lidech, mělo sloužit k zastrašení veřejnosti,“ říká Tomek. A připomíná, že Minařík dovezl i další materiály, například korespondenci významných představitelů exilu, kterou režim využil k propagandě.

(MFDNES)Zpátky