Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2006


Martin Bursík chce celý dům pro sebe

Martin Komárek

Martin Bursík (předseda Strany zelených – pozn. red. CS-magazínu) má pravdu, když vytýká naší justici, že ho poškodila. Nejprve dostal majetek po předcích celý a pak se o něj musel rozdělit s bratrancem. Jenže náprava „křivdy“, které se dožaduje, je ještě pochybnější. Soud má bratranci polovinu majetku vzít a nechat ji panu Bursíkovi. Pan bratranec pak nedostane nic, nebo ho vyplatíme my občané.

Za celou patálii může takzvané znárodňování. Lidem bylo ukradeno skoro všechno. Po převratu se stát rozhodl něco vrátit. Vzhledem k tomu, kolik toho bylo ukradeno a před jakou dobou, bylo těžké udělat pravidla. Koneckonců, žádné restituce se také dít nemusely, záleželo jen na politické vůli.

Nespravedlnost se stát musela. Lidé dostali zpátky domy, nikoliv peníze nebo akcie. Dostali rodinné podniky, ne větší společnosti. Zemědělská půda byla jim vrácena v podobě restitučních nároků. Ty pak většinou skoupili spekulanti a za pomoci státních úředníků na nich nemravně zbohatli, zatímco dědicové získali pakatel...

V případě nemovitosti páně Bursíkovy zprvu převažovalo mínění, že nárok na vrácení majetku po předcích mají jen lidé, kteří jsou tu trvale usazeni. Na základě této domněnky dostal nynější vůdce zelených své paláce. Po letech Ústavní soud dospěl k závěru, že na dědictví mají nárok i ti, kteří žijí jinde. A pak se musel pan Bursík dělit s bratrancem.

Co se týče paragrafů, byl poškozen. Co se týče spravedlnosti, bylo jí učiněno zadost. Je očividně správné, aby nebyl někdo vyděděn proto, že žije v jiné zemi!

Martin Bursík jako občan razantně prosazuje své zájmy. Jako čelný politik by si však měl uvědomit, že bojuje proti přirozené spravedlnosti a zájmům daňových poplatníků. A to jsou věci, které chce ve svém programu hájit.

Bursík prosazuje své zájmy, ale bojuje proti přirozené spravedlnosti

(MFDNES)Zpátky