Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2006


České lesy vymírají, varují vědci

Jan Gazdík

Česko bez lesů? Za čtyřicet let to může být drsná skutečnost. „Plantážový porost, jemuž budeme říkat lesy, nebude mít s lesy nic společného. Budou to ,lesy nelesy‘ bez života, určené především k ,produkci dřeva‘,“ říká Jan Farkač z Lesnické fakulty České zemědělské univerzity. Farkač je jedním z autorů alarmující zprávy českých vědců o stavu lesů, pod kterou se podepsalo přes dvě stě třicet akademiků, geologů, lesníků či biologů. Experti varují, že lesy nadále chřadnou a téměř se už nedokážou vypořádat s hrozbami - ať jde o kůrovce, silnější vítr, houbovité choroby či překyselenou půdu. „Zašlo to tak daleko, že každé z těchto rizik přerůstá běžně v rozsáhlou kalamitu,“ připomíná Jakub Hruška z České geologické služby.

Lék je podle akademiků jediný: radikální změna hospodaření v lesích, jinak se nenávratně změní v mrtvé „parky“ na výrobu dřeva. Lesy jsou podle zprávy vážně nemocné nejen kvůli starým zátěžím imisí, ale i proto, že mají zcela nevyhovující druhovou a věkovou skladbu. Decimuje je i holosečná těžba a přemnožená srnčí a jelení zvěř. Roční škody napáchané zvěří jdou podle ředitele Botanického ústavu Akademie věd ČR Jana Kirschnera do milionů korun. A další miliony se bez účinku věnují na ochranu stromků před okusováním. Kirschner říká, že nemá ve zvyku navrhovat jednoduché kroky. Přesto doporučuje až osmdesátiprocentní snížení srnčí a jelení zvěře: „Jinak se zoufalý stav v téměř marném vysazování semenáčků nezmění.“

Akademici upozorňují i na fakt, že i když kyselé deště kvůli odsíření elektráren výrazně zeslabily, kyselost půdy v lesích se dál zvyšuje. Přispívá k tomu jehličí z monokulturních lesů. Zdravý les se podle Hrušky skládá z listnatých i jehličnatých, a navíc různě starých stromů. Ten se pak bez větších potíží vypořádá s kůrovcem, vichřicemi, velkými suchy či plísněmi. „Odnese to totiž jen část stejně starých druhů stromů - ty ostatní přežijí. Ale když kůrovec napadne oslabený smrkový les vysazený v tentýž rok, odnesou to všechny stromy,“ říká Hruška.

Z vymýcené planiny pak deště odplavují většinu půdy a v té, která zůstala, vymírají mikroorganismy nutné pro růst nových stromů. Akademici to považují za bludný kruh, který může změnit jen nový národní lesnický program a lesnický zákon.

Názory vědců zpochybňuje Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. „Jde o účelová tvrzení vytržená z kontextu a často i mylně interpretovaná,“ uvedl ředitel ústavu Petr Zahradník.

Ministr životního prostředí Libor Ambrozek se akademiků zastává: „Jde o zásadní varování, které odpovídá našim statistikám. Zdravotní stav lesů je špatný a do velké míry za to může současné hospodaření.“

Jan Kirschner z Botanického ústavu se domnívá, že pokud by se hospodaření v lesích změnilo, může se to na jejich zdraví viditelně projevit už za patnáct let. V opačném případě nebude „les neles“ plnit žádnou ze svých funkcí: zajišťování pitné vody, ochranu před povodněmi či blahodárný vliv na klima.

(MFDNES)Zpátky