Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2006


V ČR sterilizovali Rómky

Desiatky rómskych žien boli v Českej republike nelegálne a nedobrovoľne sterilizované. Vyplýva to z najnovších zistení českého ombudsmana Otakara Motejla.

Kontroverzná prax, ktorá pretrváva ešte z čias komunistického režimu, sa podľa verejného ochrancu stále vykonáva na ženách z 200 až 250-tisícovej rómskej menšiny v ČR s alarmujúcou pravidelnosťou. "Ombudsman je presvedčený, že v ČR problém sterilizácií - vykonaných buď s neprípustnou motiváciou alebo nelegálne - existuje a česká spoločnosť sa musí touto výzvou zaoberať," uvádza sa v 74-stranovom spise. Motejl začal vyšetrovať správy o nedobrovoľných sterilizačných zákrokoch, vykonaných na rómskych ženách a dievčatách, ešte v septembri 2004 na podnet skupiny rómskych obetí.

Ombudsman odvtedy dostal už 87 podobných sťažností - prevažne od Rómok. Viacerí odborníci sa domnievajú, že množstvo prípadov nie je vôbec zdokumentovaných. Kritici poukazujú na to, že postup gynekológov je často motivovaný len zakorenenými predsudkami voči Rómom, ktorým sa tak upiera právo slobodného rozhodnutia. V žiadnom z preverovaných prípadov nedošlo podľa Motejla k udeleniu súhlasu zo strany postihnutých žien, ktorý by "neobsahoval žiadne chyby a bol úplne bez obmedzení." Viaceré z nich sa pritom sťažovali na nátlak zo strany lekárov, ktorí požadovali písomný súhlas so sterilizáciou v časovej tiesni a bez poskytnutia dostatočných informácií. Motejl vo svojej správe navrhol zmenu zdravotníckej legislatívy, ktorá by zabezpečila informovaný súhlas žien so sterilizáciou poskytnutím niekoľkodňovej lehoty na rozmyslenie, ako aj lepšieho prístupu k informáciám.

Ombudsman tiež odporučil kompenzácie pre obete sterilizácií z rokov 1973 až 1991, kedy sociálni pracovníci nútili Rómky k tomuto kroku pod záštitou vtedajšej legislatívy. Tie rodičky, ktoré boli sterilizované neskôr, povzbudil k individuálnym žiadostiam o odškodnenie súdnou cestou.

Vlastné vyšetrovanie vykonalo aj české ministerstvo zdravotníctva, ktoré pripúšťa, že sterilizácie sa nevykonávali predpísaným spôsobom a prisľúbilo zaistenie nápravy. Odmieta však Motejlom navrhované kompenzácie. Rada Európy vo svojej marcovej správe uviedla, že nedobrovoľné sterilizácie rómskych žien sa vykonávali aj v Maďarsku a na Slovensku.

(TASR)

(Český a slovenský svet, www.czsk.net/svet)Zpátky