Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Srpen 2006


Komunismus a nacismus: stejné zlo

Oldřich Stránský

Říká vám něco jméno Hans Rentmeister? Jistěže ne. Je to nyní už bývalý šéf mezinárodního výboru, který sdružuje někdejší vězně koncentračního tábora Sachsenhausen. Jeho příběh je zajímavý tím, že musel svou funkci nedávno opustit, protože vyšlo najevo, že jedenáct let pracoval pro Stasi, tajnou policii NDR. V Česku také máme organizaci, která sdružuje bývalé vězně. Jmenuje se Český svaz bojovníků za svobodu. V jejím vedení je mnoho exponentů komunistického režimu. Jména některých můžeme dokonce najít na zveřejněných seznamech agentů StB. Jména dotyčných lidí ze svazu bojovníků za svobodu nebudu coby člověk vyhozený z této organizace jmenovat. Nejsem revanšista. Mohu jen říci, že svaz se mě předloni zbavil právě proto, že jsem spolu s jeho vedením nechtěl brnkat na strunu českého nacionalismu, nepřátelství vůči Německu a omlouvání všeho, co se dělo za komunismu. Ti lidé si zaslouží vyloučení stejně jako Karel Vaš, prokurátor v procesu s Miladou Horákovou, nebo zesnulý dozorce ve věznicích Miroslav Grebeníček. Oba dodnes figurují na seznamu členů. Mnoho lidí sdílí názor, že komunistické násilí nebylo tak zlé jako nacismus. Jenže komunismus stejně jako nacismus neuznával lidská práva. Přál bych si, aby se dosud žijící oběti nacismu sdružené v Českém svazu bojovníků za svobodu dočkaly vyloučení všech exponentů komunismu ze svých řad. Svaz by se tak konečně očistil od minulosti.

(MFDNES)Zpátky