Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2006


Ženám dvakrát víc hrozí rakovina plic

Eva Bobůrková

Rakovina plic je stále největším zabijákem obou pohlaví. Ve světě jí podlehne jeden člověk každou půlminutu. Pětaosmdesát procent pacientů umírá do pěti let od vzniku této choroby. Výskyt rakoviny plic u mužů neklesá, u žen dokonce stále roste. Karcinom plic je stále nádor s nejvyšší úmrtností, přes veškerý pokrok v onkologické léčbě. Nyní však publikoval tým Claudie Henschkeové z Cornellova lékařského centra v New Yorku studii, která je pro ženy velmi varující: kouření u nich znamená dvakrát tak vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny plic než u u mužů. Výzkum, kterého se zúčastnilo téměř 17 tisíc amerických kuřáků a kuřaček, byl publikován v časopise Americké lékařské společnosti (JAMA).

Ve Spojených státech, kde výzkum probíhal, rakovině plic za oběť padne každoročně 90 tisíc mužů a 73 tisíc žen. I v České republice je karcinom plic vůbec nejčastějším nádorem u mužů a tvoří více než pětinu všech nově vzniklých novotvarů, u žen tvoří asi pět procent všech nádorů. I když trend výskytu nádoru plic u mužů v současné době vykazuje statisticky významný pokles a rovněž úmrtnost na rakovinu plic u mužů lehce klesá, a to vlivem jejich mírného snížení konzumace cigaret, pořád zabíjí ročně více než pět tisíc lidí, což představuje asi dvacet procent všech úmrtí.

Nová zjištění o rozdílných rizicích a důsledcích kouření pro ženy a muže teď přinesl americký výzkum mezi 7498 kuřačkami a 9427 kuřáky. Všichni účastníci studie v současnosti nebo minulosti kouřili, byli ve věku čtyřicet a více let a u nikoho z nich se zatím neprojevovaly příznaky nádorového onemocnění plic. Poté, co na různých místech Spojených států podstoupili vyšetření na počítačovém tomografu (CT), byl nádor na plicích diagnostikován u 156 žen (dvě procenta) a 113 mužů (1,2 procenta). Když vzali vědci vzali v úvahu věk a kuřáckou historii účastníků, došli k závěru, že ženy ohrožuje kouření dvakrát tolik co muže. „Kuřačky mají téměř dvojnásobnou pravděpodobnost vzniku rakoviny oproti mužům stejného věku a po stejně dlouhé době kouření,“ uvedla doktorka Henschkeová v tiskové zprávě univerzity.

Nebylo to jediné překvapivé zjištění: nádorové onemocnění plic u žen však představuje dvakrát menší riziko smrti než u mužů. A to platí bez ohledu na délku kouření, stadium choroby, typ nádoru nebo případné chirurgické zásahy. „Je snad rakovina plic u žen méně agresivní? Nebo lépe léčitelná? To zatím nevíme, ale další výzkum nám snad prozradí víc,“ vysvětluje Henschkeová.

Mezitím však je čas, nabádají vědci, přesvědčovat mladé ženy, aby s kouřením vůbec nezačínaly, informovat je, že jsou ohroženy rakovinou plic mnohem více než muži, kteří začali kouřit ve stejném věku. „Nejlepší cesta, jak se vyhnout rakovině plic, je samozřejmě vůbec nezačít kouřit,“ zdůrazňuje vědkyně. Výzkum poukazuje i na to, že u žen-kuřaček bude namístě začít s kontrolním vyšetřováním (screeningem) v dřívějším věku. Současné výsledky léčby tohoto onemocnění jsou totiž neuspokojivé a reálnou šanci na dlouhodobější přežívání mají prakticky jen nemocní, u nichž se podaří nádor diagnostikovat v časném stadiu. Bohužel, zkušenosti nejen ze Spojených států napovídají, že většina onemocnění je zjištěna pozdě.

(MFDNES)Zpátky