Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Listopad 2006


Tisíce aut ztěžují dýchání

Lucie Kořistková

Podle odborníků pražskému vzduchu nejvíce pomůže dokončení městského okruhu. Oxid siřičitý, oxid dusičitý, prašný aerosol, ozon, benzen. Že si připadáte jako na základní škole v hodině chemie? Omyl. Výše jmenované složky jsou součástí vzduchu v hlavním městě a největší měrou se podílejí na jeho znečištění. „Sice nevím, co všechno je obsaženo v ovzduší v Praze, ale vzduch je tady nepochybně horší než u nás doma,“ říká Adéla Jansová, která pochází z malé vesnice za Prahou. Auta, teplárny a chemické továrny chrlí škodliviny den co den, a tak patří mezi největší znečišťovatele v hlavním městě. Pojďme se na ně podívat postupně.

Auta. Je jich v Praze víc a víc, centrem jich projede denně téměř sto tisíc. A každé ve svých výfukových plynech vysílá do ovzduší různé oxidy a přispívá k prašnosti okolí. Nelze se tedy divit, že nejhůře se lidem dýchá kolem důležitých silnic.

„Je pravda, že bydlím v ulici, která je kolmá na magistrálu, byt je hezký, ale okolí je auty hodně poznamenáno. Sice mám okna do dvora, přesto je musím často mýt, protože se na nich usazuje prach. Ještě k tomu máme vchodové dveře přímo vedle magistrály, takže člověk hned po ránu, když se vypraví do práce, dostane pořádnou ránu do plic,“ popisuje své obtíže Adéla Jansová.

Ovzduší plné prachu a chemikálií vyvolává nejrůznější nemoci. Mezi časté choroby patří chronický zánět průdušek a rozedma plic. „Rozedma plic znamená, že plíce jsou sice objemově větší, ale člověku se paradoxně hůře dýchá,“ přibližuje obtíže spojené se špatným vzduchem primář pneumologické kliniky v Motole František Petřík. „Neříkám, že výfukové plyny zdraví neškodí. Přesto kdybychom porovnali plíce člověka, který bydlí u důležité komunikace, a kuřáka z vesnice, tak kuřák je na tom nepochybně hůř,“ dodává Petřík.

Do vzduchu se s výfukovými plyny dostává i benzen, který ovlivňuje vznik leukémie, rakoviny a způsobuje poruchy ledvin i jater. Pokud se člověk nadýchá výparů v nižší koncentraci, může to vést k ospalosti, bolestem hlavy, závratím a pomatení.

A co továrny? Ani jedna z nich dlouhodobě nepřekračuje normy stanovené Evropskou unií, přesto čistému ovzduší zrovna neprospívají. „Továrny mají tu výhodu, že mají vysoké komíny. Emise z nich se tak rozptýlí na poměrně velkou oblast,“ vysvětluje Jan Macoun z Českého hydrometeorologického ústavu. Továrny jsou zdrojem oxidu siřičitého, který může poškodit oči, plíce a hrtan nebo oxidu uhličitého, jež může poškozovat mozek. Největšími průmyslovými znečišťovateli v hlavním městě jsou Teplárna Malešice, spalovna komunálního odpadu v Malešicích, cementárna Radotín a čistírna vody v Troji.

Situace v Praze se ale za posledních patnáct let výrazně zlepšila. Různé normy tlačí na továrny, aby hlídaly, co do vzduchu ze svých provozů vypouštějí. „To, co přestaly produkovat továrny, bohužel nahradila auta, kterých v Praze naopak přibylo,“ uvedl Jaroslav Šantroch z Českého hydrometeorologického ústavu.

Jeho slova potvrzuje i radní pro životní prostředí Miloš Gregar. „Před rokem 1989 bylo ovzduší v hlavním městě mnohem horší než nyní. Pak se podařilo díky změně topných systémů ovzduší výrazně zlepšit,“ řekl Gregar. Podle něj se však situace opět zhoršila, neboť v metropoli se enormně zvýšila automobilová doprava. V současné době je nejhorší situace v pražských údolích, kde se jen těžko vyměňuje vzduch. „Je to na mnoha místech, za všechny můžeme jmenovat Ječnou ulici nebo radotínské údolí,“ uvedl radní Gregar. Naopak lepší vzduch mají obyvatelé pražských sídlišť a příměstských částí, kde jsou dobré povětrnostní podmínky.

Největší znečištění

Prach

Praha 5 - Smíchov

Praha 1 - náměstí Republiky

Oxid siřičitý

Praha 5 - Řeporyje

Praha 6 - Ruzyně

Oxid uhelnatý

Praha 5 - Svornosti

Praha 2 - magistrála

Oxid dusičitý

Praha 5 - Mlynářka

Praha 10 - Vršovice

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

(MFDNES)Zpátky