Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2006


Konfederace polepšených vězňů?

Vladimír Hučín

Dne 8.listopadu 2006 se od 11.00 hod. konalo v Praže zasedání Ústřední rady Konfederace politických vězňů (KPV) v budově sekretariátu KDU-ČSL (Charitas). Na toto jednání jsem byl předsedkyní KPV MUDr. Naděždou Kavalírovou pozván s tím,abych se zodpovídal se svých kritických názorů vůči generálu Radovanovi Procházkovi a z dalších kritických postojů.

Krátce po zahájení jsem dostal slovo a vysvětlil jsem, jaké důvody mne vedly k tomu, že jsem se kriticky vyjádřil k osobě gen. Radovana Procházky. Před představiteli okresních poboček a vedením KPV jsem uvedl, že gen. Radovan Procházka působil ve vedení Vojenského obranného zpravodajství spolu s nechvalně známým Jiřím Růžkem, který po nástupu ČSSD se stal ředitelem BIS. Gen. Radován Procházka se po mém zatčení v r. 2001 stal významným činitelem v BIS a spolu s Jiřím Růžkem a dalšími ovlivňoval vedení KPV proti mé osobě s cílem mne kriminalizovat. Na základě těchto skutečnosti jsem proto zaujal k osobě gen. Procházky kritický postoj a jako takový jsem ho prezentoval.

K věci nutno sdělit, že předsedkyně MUDr. Kavalírová spolu s gen. Procházkou podali trestní oznámení na Jana Šinágla a na mou osobu. Ve svém projevu jsem popsal, jak jsem byl v Přerově v důsledku tohoto trestního oznámení vyslechnut Policií ČR a vyzval jsem přítomné, aby se sami přesvědčili, co jsem do protokolu uvedl. Znovu jsem zdůraznil, že aktivity gen. Radovana Procházky a bývalého ředitele Jiřího Růžka považuji za podle, hanebné a zločinné. Také jsem uvedl, že známý dokumentarista Mgr. Martin Vadas pro ČT natočil dokumentární film o kauze Hučín. Při této příležitosti jsem upozornil, že tento film ukáže i stinné stránky KPV.

Z celkové situace bylo zřejmé, že MUDr. Kavalírová, Málek a někteří další představitelé KPV chtěli dosáhnout toho, abych se za své názory omluvil, což jsem samozřejmě odmítl s tím, že lituji pouze toho, že jsem nebyl ve své kritice ještě důraznější. Po mém asi 12-15 minutovém projevu jsem sklidil potlesk drtivé většiny přítomných zástupců okresních poboček KPV.

Po mém projevu nastoupil gen. Radovan Procházka, který nejprve vyzval vedení KPV k zajištění bezpečnosti s tím, že ti, kteří nejsou členy KPV, musí ze sálu odejít. Tento požadavek vyvolal nesouhlas u celé rřdy členů KPV, ale vedení KPV na tomto požadavku trvalo. Gen. Procházka uvedl, že má mnoho vyznamenání a že tedy každý normální člověk by měl před ním smeknout a že já tuto skutečnost nerespektuji a lze tedy pochybovat o mém zdraví (!) Tento názor očividně vyvolal v řadách KPV nesouhlas. Gen. Procházka se dále vyjádřil v tom smyslu, že není spokojen s tím, že trestní oznámení, které podala MUDr. Kavalírová na Jana Šinágla a na mou osobu bylo Policií ČR odloženo. Gen. Procházka v závěru sdělil, že na mou osobu bude nadále podávat trestní oznámení a žaloby.

Když gen. Procházka skončil se svým projevem, tak bylo naprosté ticho a nikdo netleskal. Krátce před mým odchodem že sálu jsem byl přítomnými členy KPV ujišťován jejich podporou, což se zřejmě nelíbilo většině vedení KPV a to především MUDr. Kavalírové. Z dalšího jednání představitelů KPV bylo vidět, že vedení KPV se snaží ovlivnit členskou základnu proti zřízení instituce Paměti národa. V tomto směru zazněla výrazná a opakovaná kritika na adresu ODS a to především na osobu ministra vnitra Ivana Langera.Zpátky