Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2006


Kruté náboženství vedlo k pádu říše

Náboženství Aztéků je v jistých ohledech podobné náboženství starých Římanů. Stejně jako Romulovi dědici i Aztékové při své expanzi přebírali božstva podmaněných cizích kmenů a národů. V době, kdy došlo k prvním kontaktům s Evropany, sídlilo v jejich „panteonu“ na tisíc bohů.

Aztécké náboženství vyžadovalo velké množství lidských obětí. Zvyk se rozšířil i v dalších mezoamerických a jihoamerických kulturách, ale Aztékové ho praktikovali v nejširším měřítku. Ústředním bodem kultu byl chrám v Tenochtitlanu. Historici uvádějí, že při oslavách náboženského svátku v roce 1487 kněží rituálně obětovali desítky tisíc lidí, kterým vyrvali srdce zaživa.

Víra ovlivnila i vojenskou taktiku Aztéků. Cílem nebylo nepřítele zabít, ale zajmout, a získat tak dar pro bohy. Taková naivní taktika přispěla k porážce Aztéků zřejmě víc než střelné zbraně evropských dobyvatelů.

(lv)

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky