Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Duben 2007


Válka v regionu

Eduard Vacek

Dne 23. 2. 2007 uveřejnil teplický regionální týdeník Teplický kurýr tento článek (text nebyl redakcí CS-magazínu opravován):

TROŠKU ZVLÁŠTNÍ VÝSTAVA

Dne 19. 2. 2007 proběhla v Regionálním muzeu v Teplicích trošku zvláštní vernisáž k zahájení výstavy s názvem „Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945 - 1946“

Výstava obsahuje expozici dobových dokumentů a fotografických materiálů shromážděných ze státních archivů a muzei s tématickým zaměřením na odsun sudetských Němců. Je pravdou, že právě při tomto odsunu docházelo k mnoha zvěrstvem proti lidskosti, což je vždy neomluvitelné. Každopádně v celku je nutné klasifikovat celou expozici a projevy při příležitosti jejího zahájení za velice zkreslující a hlavně zastírající jasná historická fakta, tohoto odsunu. To, že byl celý přesun, respektive odsun, prezentován jako akt komunistické moci je natolik lživý, že. až vyvolávalo pocit manipulace s vnímáním historické reality. Samozřejmě, že to bylo cílem nejen komunistů, ale hlavně především prezidenta Beneše a jeho v té době ještě demokratické vlády, což na vernisáži nezazněno.

Další fakt byl ten, že odsun tohoto etnika byl schválen vítěznými mocnostmi a jako takový byl pro klid v Evropě proveden a to nejen z bývalého Československa. ale i z Polska a dalších zemí. Co však po celou dobu však nezaznělo bylo to, že před tímto odsunem byli hlavně v roce 1938 vyhnáni stejnou formou Češi žijící po staletí v tomto regionu, ve své vlasti. Dále by bylo vhodné kdyby pořadatelé výstavy, v tomto případě, Federace nezávislých spisovatelů, vedle těchto dokumentů přiložila dokumenty z období II. světové války, kterou právě Němci rozpoutali. Především snímky z koncentračních táborů vyhlazování civilního obyvatelstva a miliony dětských očí, které vyhasli v plamenech koncentračních pecí.

Neumím si ani představit, jak by taková výstava dopadla v Polsku, které je velice citlivé na překrucování historických faktů. Každopádně v Česku je možné vše a lidí ochotných ke kolaboraci a za mrzký peníz překrucovat historická fakta, zatajovat a zkresleně informovat taky. Vše vlastně vede k jednomu cíli a to, že se ještě v budoucnu dozvíme. že nakonec II. světovou válku zavinili Češi a jím podobní.

aaa

***

Sdělení Federace nezávislých spisovatelů

Grafickou úpravou poněkud smuteční teplický regionální týdeník Teplický kurýr uveřejnil dne 23. 2. na své titulní straně článek věnovaný putovní expozici o názvu Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945 – 1946. Článek vyšel pod titulkem Trošku zvláštní výstava a podepsal jej nespíš majitel automobilového bazaru značkou AAA. Výstavu hodnotí autor článku jako „velice zkreslující a hlavně zastírající jasná historická fakta tohoto odsunu“, neboť prezentuje celý přesun jako akt komunistické moci.

Autor článku proběhl výstavou nejspíš velmi letmo, neboť z ní odvodil mnoho myšlenek, pro které zde není prostor, ani podklad. Výstava nikde nepopírá, že Edvard Beneš byl duchovním otcem kolektivní viny Němců, myšlenky odsunu a autorem utilitární jednonárodní ideje. Je také zcela jisté, že jeho emotivní nacionální projevy přenášené rozhlasem (např. jeho známý projev před brněnským pochodem smrti) byly významnými podněty a politickou podporou divokých odsunů, který začaly bezprostředně po nich. Na vernisáži tyto myšlenky skutečně nezazněly, ale vina kontroverzního E. Beneše je zmíněna v německé verzi katalogu výstavy. Expozice vymezuje podle svého názvu své zaměření na podíl komunistické moci při násilí, doprovázející odsuny a neklade si za cíl postihnout celou škálu peripetií odsunu. Pokud ale autor článku píše, že byl odsun schválen vítěznými mocnostmi, pak se dopouští historické nepřesnosti, neboť divoké odsuny začaly prokazatelně již dávno před touto konferencí a největší násilnosti a vraždy německých starousedlíků realizovala ozbrojená moc před jejich jednáním.

Také srovnávat odchod části českého obyvatelstva ze zabraných Sudet Němci (šlo zejména o opuštění území státními zaměstnanci) s divokými a násilnými odsuny je nemravné. Nedocházelo při nich k násilí organizovanému ozbrojenou mocí. Autor srovnání nesrovnatelného by si měl uvědomit, že z této doby existuje řada fotografií, které jsou k dispozici, a také i řada svědectví pamětníků. Samozřejmě, nikdo tento historický fakt, který byl mimochodem také posvěcen rozhodnutím západních mocností, neschvaluje.

Federace nezávislých spisovatelů byla také pokárána za to, že na výstavě nepředložila dokumentární fotografie z druhé světové války, z koncentračních táborů, atd. Jsme přesvědčeni o tom, že tyto historické nezpochybnitelné dokumenty byly nesčetněkrát publikovány jak na rozmanitých výstavách, knižně, tak i při různých politických příležitostech. Komunistická strana z nich totiž z neznámých důvodů odvozovala svoji legitimitu a legalitu své absolutistické moci a zneužívala je po celá desetiletí pro svůj politický prospěch.

Autor článku by měl doložit konkrétními fakty, která část výstavy je zmanipulovaná, zkresluje historické skutečnosti a neodpovídá historické realitě. Také by měl vysvětlit, proč používá frazeologii a hantýrku vybraného komunistického slovníku z padesátých let. Výrazy jako kolaborace, mrzký peníz a další jej dehonestují na úroveň emotivního nacionalistického či politického škrabálka bez historické erudice. Jako člen prezídia FEDNES mohu doložit, že máme na kontě 1800 Kč. Pohyby na tomto účtu se po dva roky pouze snižují o odpisy za vedení účtu. Shromažďování vystavených materiálů stálo mnoho času a práce. Činili jsme tak pečlivě a svědomitě, neboť jsme si byli vědomi, že odvádíme práci za vládu a politické stany, které jsou zaneprázdněny důležitými úkoly pro společnost.

Eduard Vacek

Prezident Federace nezávislých spisovatelů

***

Načež šéfredaktor Teplického kurýru odpověděl:

Vážený pane nezávislý prezidente.

Asi se vměšuji do Vašeho sporu s našim panem redaktorem, nicméně jako šéfredaktor si to mohu dovolit, zvláště pak, po Vašem milém a vstřícném dopisu. Nechci v žádném případě snižovat Vaši zásluhu a snahu o uskutečněni zmíněné výstavy. Pominu i Vaše invektivy na adresu TK o jeho smutné inzerci na onu akci. Snad jen mírnou poznámkou, ze šlo jen o dobrou snahu, jak informovat o Vaši výstavě (za dobrotu na žebrotu) a bohužel jsme jen chudé, jednobarevné periodikum.

Co se týče autorství, které připisujete známému autobazaru AAA. My u nás v novinách předpokládáme, že kdejaký "vědec i spisovatel" pochopí, že se jedná o novinářskou značku. Dále pak Vám ze své oficiální funkce musím odpovědět, že náš redaktor vůbec nemusí dokládat fakta, Vám k opozici. On jen prostě napsal svůj názor na Vaši výstavu a nehodlal se pouštět do urputného boje o pravdu, ze svého, nebo Vašeho pohledu. Tak to by bylo asi vše oficiálně a teď soukromě.

Neznám rozdíl mezi Vámi nezávislými spisovateli a těmi závislými, ale přesně znám rozdíl mezi pochodem a "pochodem". Obratně, jako správný nezávislý spisovatel používáte slovíčka "odchod části českých obyvatel" , nebo "emotivní nacionální projev E. Beneše před brněnským pochodem smrti'". Tak nějak, jen ve svůj prospěch skládáte dějinné situace a dáváte jim priority, dle svého přesvědčení.

Mne osobně je opravdu lito všech zmařených životů napříč národnosti, nicméně pamatuji se od svých prarodičů a z jejich osobních zážitků, ze z pochodu smrti, který organizoval německý národ, se ze stovek a tisíců lidi vracelo par jedinců (můj předek jeden pochod přežil - náhodou).

To, ale také není hlavní myšlenkou mého článku. Tou, je můj osobní názor, že lidé jako jste Vy, jenom zneužívají situace a minulých tragedií pro vlastní zájmy, mindráky a nenaplněné ambice. Dodnes si citelně pamatuji, že téma za které jsem ve své diskusi s maminkou dostal několikrát par facek, byl právě odsun, nebo dle mě, vyhnáni sudetských Němců z Čech. Moje maminka je na druhé straně barikády od Vás a já zase nemám rád černobílé viděni.

Nicméně v tomto případě jsem nelenil a abych pádným argumentem podpořil Vaši myšlenku, nalezl jsem a přetiskuji v tomto vydáni projev Konráda - Henlaina z Vidně roku 1941. A jak říká Konrád: Během několika let se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak zásadně a rozrušit jeho vnitřní poměry tak dokonale, ze bylo zrale pro likvidaci. To vše se mohlo stát jedině díky tomu, ze všichni sudečtí Němci se stali nacionálními socialisty...

Mě jen tak napadá, co by jste asi dělal Vy se svým nadšením (všimněte si, ze nepoužívám komunistickou frazeologii a nepíši fanatizmus), kdyby jste nebyl jen prezident nezávislého sdružení, ale měl nějakou tu moc a možnost velké stranické opory, jak se vypořádat s jedním novinářem, co má vlastní, nezávislý a jiný názor než Vy. Ze zášti, kterou vnímám, mezi vašimi řádky bych si to dokázal asi živě představit, zejména pokud se můžu podívat do historie na názorné příklady.

Co mě ale děsí nejvíc, je moje vlastni rozhorleni nad Vašim dopisem a názorem. Asi takhle nějak začíná problém mezi národy i státy. Proto o těchto aktivitách, pokud já budu

šéfredaktorem už psát nebudeme. Přeji Vám mnoho dobrého.

T. Jarolím – šéfredaktor

(Teplický kurýr 4. 3. 2007)

***

V Praze 4. 3. 2007

Vážený pane šéfredaktore,

po přečtení Vaší „obrany redaktora“ se mi stále více zdá, že to máte v redakci všechno nějak popletené. Respektuji, že už se problémem nechcete dále zabývat na stránkách Vašeho Kurýru. Cením si toho, že jste pro propagaci výstavy v Teplicích udělali dost. Ale nedá mi to, abych Vás ještě neoslovil soukromým dopisem. Nelámu nad každým ihned hůl a proto mi jde o to, abyste měl možnost pochopit své chyby, kterých jste se v tomto případě dopustil.

Moje replika na článek uveřejněný ve Vašem periodiku nebyla a nemohla být vstřícná, neboť nebyl ani takový článek Vašeho redaktora. Nejde o to, že bych od Vás očekával kladnou reakci na výstavu, vždyť Kurýr má svoji neblahou minulost (byl založený a vydávaný nomenklaturní komunistickou novinářkou a hájil vždy zájmy „pracujících“ ) a také i obskurní přítomnost (viz současný vydavatel). Šlo o způsob, jakým Vaše noviny na výstavu reagovaly.

Z tohoto hlediska je Vaše postesknutí o dobrotě, která musí na žebrotu, jen farizejstvím, nebo naprostou nechápavostí. Nechápete také moji ironickou poznámku o „poněkud smutečním českém regionálním deníku“, který uvozuje sousloví „grafickou úpravou“. Nejde tedy o jakousi smutnou inzerci, ale o celkovou grafickou podobu listu, který má funerální úpravu. Hezkou a vkusnou grafiku může mít i velmi chudé periodikum, věřte mi, mám s tím bohaté zkušenosti.

Autorství jsem samozřejmě nepřipisoval autobazaru, opět šlo jen o ironický špílec, značka novináře k tomu přímo vybízí. Mýlíte se však zcela zásadně v tom, že redaktor nemusí dokládat žádná fakta, když píše o vážných věcech, které se dotýkají emocí a pocitů širšího okruhu osob. S tímto názorem byste asi neměl dělat šéfredaktora. Přitom nemusí jít o urputný boj za byť i individuální pojetí pojmu „pravda“. Noviny a rozhlas, nyní i televize byly a jsou rozhodujícím prostředkem v ovlivňování širšího okruhu osob a jejich manipulace.

Rozdíl mezi nezávislým a závislým spisovatelem (novinářem) je myslím, zcela evidentní. Vy jste závislý na platu od svého vydavatele a budete psát to, co od Vás očekává. Pokud nebudete respektovat jeho vůli, nahradí Vás loajální osobou. Nezávislý spisovatel má své občanské zaměstnání a to, co píše, neslouží k získání obživy, ale k tomu, aby nezávisle sdělil - na politických stranách, či jiných mocí a finančními prostředky obdařených skupinách - svůj názor, nebo své pocity.

Dále. Tak jako se nezpovídáte Vy sám z technologie a formy svého psaní (ne obsahu) a píšete doslova „co vám slina přinese na jazyk“, ani mně nemůžete upírat formy a slovní obraty, které používám. V tom přece tkví svoboda slova, na kterou jsem se já osobně těšil dlouhá desetiletí.

Dopouštíte se zjevné demagogie, když píšete, že německý národ organizoval pochody smrti. Je to nepřípustná generalizace, která právě ve svých důsledcích vede k tomu, o čem píšete na konci svého článku. Totiž ke konfliktům mezi národy. Pochody smrti organizovaly ozbrojené složky v Německu vládnoucího nacionálního socialismu. Pokud ovšem nevěříte na kolektivní vinu jako Edvard Beneš. Pokud ano, pak také musíte nést osobní vinu za násilí komunistické strany vůči politickým obětem v padesátých letech.

Nevím, pane, jak si představujete, že já osobně zneužívám situace a minulých tragedií pro vlastní zájmy. Mohl byste blíže specifikovat, co jsou to mé „osobní zájmy“? Jsem šéfredaktorem historického časopisu a se zveřejněnými materiály jsem se setkal při bádání v archivech. Bylo to právě moje svědomí, které mě přimělo se těmito problémy zabývat a zveřejnit je. Mezi Němci a Čechy jsou nevyřešené problémy minulosti, které je nutno řešit tím, že se o nich bude mluvit a psát. Že historikové řeknou, toto jsme vám udělali my a toto jste nám udělali vy. Historikové v Česku však mají, až na malé výjimky, máslo na hlavě, protože v minulosti pomáhali komunistům falšovat dějiny. Proto mlčí.

Také jsem Vám chtěl napsat, že netrpím žádnými mindráky a moje ambice jsou zcela naplněné. Žil jsem tak, jak jsem chtěl, dosáhl jsem toho, na co jsem chtěl dosáhnout, a dělám práci, která mne baví a těší. Po majetku netoužím. Nyní mě už jen baví vracet zlým lidem to, co činili po dobu své moci oni mně. Je to tedy mé osobní vyrovnávání se s minulostí.

Jednu skromnou radu: naučte se pravopis, jako redaktor to budete potřebovat. To, co píšete, je také nazíráno z hlediska toho, jak to píšete. Tedy nikoli sudečtí, ale sudetští Němci, od slova Sudety. Ale k věci. Osudy Konráda Henleina (nikoli Henlaina) jsou velmi pohnuté. Měl byste si o tomto politicky zmanipulovaném tělocvikáři něco přečíst. Dnes jsou k dispozici velmi slušné historické knihy, které Vám umožní dobrý vhled do historie. Nebudete muset být závislý na emocích, ale budete umět přesvědčivě argumentovat. O to Vám jistě jde, pokud chcete ovlivňovat čtenáře.

Mohl bych snadno argumentovat tím, že hnědý mor (nacismus) mocensky ovlivnil Henleinovu stranu až později, že tato strana byla původně sdružením kamarádů, kteří vyznávali Spannovu filozofii, jež měla sjednocující tendence ve směru Rakousko, nikoli Německo. Nacisté podnikli vůči této sudetské straně masivní ideologicko-mocenský útok, jehož cílem byla nacifikace. To se samozřejmě podařilo, tak jako se například podobnými prostředky u nás podařilo později zbolševizovat Národní frontu. Sudetští němci byli z velké části přesvědčenými sociálními demokraty (až 60%) To jste asi nevěděl, že? Postupující nacifikace v Evropě ovlivnila také poměry v tzv. druhé republice. Měl byste si přečíst, co se zde dělo, jak čecháčkové diskriminovali židy, atd.

Toto Vaše tvrzení už pane přesahuje slušnost a všechny meze. Nevíte o mně nic a píšete bláboly. Než se do někoho pustíte, měl byste si prolistovat knihu Who is who a zjistit si v internetu o něm nějaké informace. Jinak budete za hlupce. Jsem trpělivý člověk mírného ducha, ale tady byste měl dostat od maminky další pohlavek. Předně jsem nikdy netrpěl žádným fanatismem, neboť jsem vědomým patafyzikem a hýčkám si svobodného a nezávislého ducha. V minulosti jsem měl možnost mocensky ovlivňovat dění v této republice a činil jsem to ke všeobecnému prospěchu. Byl jsem totiž místopředsedou branně bezpečnostního výboru ČNR a díky mému předsednictví v komisi ČNR pro vězeňství jsem prosadil tzv. humanizaci vězeňství. Také jsem si za komunistů odseděl jeden rok vězení za zjevnou neúctu ke společnosti. Samozřejmě jsem byl plně rehabilitován. O dalších humanistických aktivitách se nebudu zmiňovat, protože to nemám zapotřebí. Osočování je Váš problém, ne můj.

Eduard VacekZpátky