Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2007


Archiv dlouhý 180 kilometrů

Svým způsobem je to jeden z nejmocnějších úřadů v celém Německu. Jmenuje se Úřad spolkové zmocněnkyně pro spisy Stasi, ale nikdo mu neřekne jinak než Gauckův ústav podle jeho zakladatele. Po něm ho převzala Marianne Birthlerová. V době, kdy v Česku běží diskuse, zda zřídit Ústav pro studium totalitních režimů, který by střežil svazky StB, může posloužit Gauckův ústav jako zajímavý vzor. Stasi vedla spisy na šest milionů lidí v dvaaosmdesáti kartotékách.

Úřad, který byl založen už 3. října 1990, kdy se Německo sjednotilo, umožnil nahlédnout do spisů, které na ně Stasi vedla, dvěma milionům lidí. Do některé z jeho čtrnácti poboček přijde dohromady 7000 žádostí denně. „Se skoro 180 kilometry spisů v regálech je to jeden z největších archivů v Německu,“ píše se na internetové stránce úřadu.

Na druhou stranu Němci mají kvůli ochraně osobních údajů omezenější přístup k „pozůstalosti“ Stasi než Češi v ministerstvu vnitra ke svazkům StB, kde člověk dostane prakticky všechno, co lze nějak dohledat a není to v utajeném režimu.

Ústav byl už však také pořádně nepohodlný, to když se licitovalo o zveřejnění svazků, které bývalá Státní bezpečnost vedla na Helmuta Kohla. Novináři se těšili, že v archivech přičinlivé Stasi najdou i důkazy o nelegálním financování Kohlovy CDU. Ten se však kvůli tomu obrátil k soudu, který nakonec vytyčil mantinely, co se smí ukázat, a co ne.

(jp)

(MFDNES)Zpátky