Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2007


Švýcarská „invaze" v Lichtenštejnsku

Štěpán Húsek

Lichtenštejnsko je od roku 1806 suverénní a patří k nejmenším státům světa. Státní zřízení tvoří konstituční monarchie na parlamentním a demokratickém základě. Velmi stabilní vnitřní poměry vedou jen zřídka k politickému napětí mezi parlamentem a vládnoucím knížetem. Existuje tím skoro ideální prostředí pro nejrůznější kapitálové transakce a život zástěrkových firem. Od roku 1923 spojuje tuto zemičku celní unie se Švýcarskem, kdy byl jako měna také zaveden švýcarský frank. Vedle Švýcarska sousedí Lichtenštejnsko ještě s Rakouskem. Hraniční a celní kontroly spojené s vjezdem a výjezdem z knížectví do knížectví provádí Švýcarsko podle svých předpisů.

Jednoho jarního dne cvičila četa (batalion) švýcarské armády v terénu. Byla k tomu vybrána krajina u lichtenštejnských hranic. Byly pečlivě studovány mapy, prováděny přípravy a vedle transportu zajištěno i zásobování vojáků. Jednalo se totiž o větší vojenskou akci s asistencí mnoha lidí kolem. Velitelé se ale nějak spletli ve čtení map a celé průzkumnicko-úderné cvičení švýcarského batalionu se odbývalo na výsostném státním území Lichtenštejnska. Vyklubala se z toho malá státní ostuda, která téměř dosáhla internacionálního rozměru. Jelikož se na aféře ale podílely dvě spřátelené země spojené celní unií, skončilo vše jenom legračními články v novinách obou států.

V souvislosti s touto akcí švýcarské armády si nyní můžeme pustit naši fantazii „na špacír" a představit si, co by se stalo, kdyby četa české armády omylem cvičila na území sousedního státu. Nebo kdyby slovenští vojáci vmašírovali do Maďarska. Skončily by tyto akce jenom články v novinách? Lze konstatovat, že sousedské vztahy má Česká republika a Švýcarsko různé. Myslím si, že péči o dobrou kvalitu vztahů k sousedům by měla být věnována v českých zemích větší pozornost než dosud. Potom nebudou mít všelijaká nedorozumění šanci a nezpůsobí trhliny v přátelském pohledu souseda, o mezinárodní ostudě ani nemluvě. Není vyloučeno, že by i vzduch kolem Temelína ztratil leccos na své hustotě.Zpátky