Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2007


Náš robot neumí uvařit švestkové knedlíky

Ota Ulč

Pamatuji se, že v dávných svých junáckých dobách – tehdy v temnu padesátých let budování vědeckého komunismu, národu se dostalo zprávy, že líní zdegenerovaní kapitalisté v Americe již vykořisťují i šimpanze, nucené bezplatně v domácnostech uklízet, nádobí aby myli, jako děvečky pro všechno se oháněli.

Po příjezdu za Atlantik jsem se však ani jednou nesetkal s tak surovým porušováním zvířecích práv – nejnovější to právní discipliny, poskytující pohodlnou existenci rostoucímu množství lačných juristů, ochotných za notnou úplatu zastupovat všelijaký druh klientů, od lidoopů po žížaly. Ještě však není všem dnům konec, třeba již brzo dojde i k žalobám obhájců práv robotů.

Náš potomek koupil své matičce k jejím narozeninám dárek. Krabice s neznámým obsahem trčela u dveří našeho druhého bydla v lesním háji. Federal Express dodal, aniž čekal na podpis příjemce a rovněž aniž se někdo obtěžoval zásilku ukradnout.

Rozbalili jsme a uvnitř objevili cosi kovového, ve velikosti a tvaru pořádného českého pecnu chleba. Tento pecen jménem IROBOT ROOMBA (s podrobnostmi na elektronické adrese www.irobot.com), vyrobený v městě Burlingtonu ve státu Massachusetts, na rozdíl od voňavého křupavého povrchu české chleboviny, měl povrch hladký kovový, na několika místech k dotknutí, aby podle pokynů jednal.

Nerad bych se dopustil trapnosti s oznamováním všeobecně již známého – přece ona stará vesta, vození uhlí do Newcastlu, příslovečné objevování Ameriky. Za předpokladu, že takové novoty ještě nepronikly do většiny českých domácností, započnu s trochou osvěty a to oklikou: totiž od začátku počínání federálního programu NASA o výzkumu vesmíru, s náramným úspěchem, přistáním na měsíci již v roce 1969 čili v začátcích tehdejší československé normalizace, krátce po tankovém příjezdu internacionálních bratrů.

Mezi americkými daňovými poplatníky se nevyhnutelně objevily kritické námitky proti extravagantním výdajům v kosmu, když peněz by akutně bylo třeba zde na zemi a že z toho pozemšťan nic nemá.

Jenže přece jen měl a stále má. Například onen mocný Hubble Space Telescope již různě obohatil medicínu, kromě jiného tzv. digital imaging breast biopsies. Z úsilí NASA se zrodila novinka laserové angioplasty. Občan konzument je obohacen kvalitnějším druhem stravy pro dětičky (enriched baby food), lepší kvalitou vody (water purification system), odolným sklem nejen v brýlích (scratch resistant lenses), oblečením pro plavce a potápěče (ribbed swimsuit), novými druhy obuvi pro sportovce a přemnoho jiného dalšího.

Ve snaze o objevy novinek si NASA a vojenské výzkumné ústavy jednak konkurují, jednak se vzájemně obohacují. Vymyslen byl robot, aby vykročil, pohyboval se po lunárním povrchu. Jeho další verze se k potřebě armády náramně hodí v nebezpečných situacích, kdy nutno proniknout do domu s třaskavinami a čekajícími nepřátelskými střelci. Jestliže rozstřílejí robota, krev z něj nepoteče.

A z bitevního pole se další verze dostávají do domácností, včetně teď té naší - ona Roomba ve tvaru již zmíněného českého pecnu chleba, zde se prezentující v prozatím skromné roli, totiž jako vysavač prachu.

Podrobně jsem sledoval jeho počínání. Jednu místnost zvládne za necelou hodinu. Nastavením tzv. virtual wall, Roomba ví, kam až smí a dál kam nemá. Po schodech nahoru či dolů sice neumí, ale z nich nespadne. Přijede k okraji, zastaví se, otočí, vydá zvuk, něco ve smyslu „Aha, pozor, abych nespadl“ a jede jinam. Pozoruji, jak šmejdí pod stolem, mezi židlemi. Když narazí na překážku, otočí se a pokusí o jinou cestu, jak dál proniknout. Má-li se náhle potýkat s větším množstvím prachu, modré světlo se na něm rozsvítí, robot zvýší otáčky s vervou připomínající kroužící derviše, někdy i s razancí rozvztekleného psiska, zakousnuvšího se do nohavice vetřelce.

Když Roomba pozoruje, že mu baterie slábnou, odšourá se sám si je nabít a pak v práci pokračuje. Po práci se sám vypne a jde odpočívat. V předpokladu budoucnosti žalob na ochranu práv robotů, Boombovi několika dotyky regulujeme pracovní dobu, abychom ho nepřetěžovali, žádné přesčasy a jako správní křesťané, Never od Sunday v neděli, den sváteční, volno, odpočinek.

Manželka si pochvaluje kvalitu vykonané práce, že je důkladnější než to, co my lidé dovedeme zvládnout. Jen aby to nebyl zlověstný precedens superiority strojů nad člověkem, jejich tvůrcem. Frankensteinovo dílo, jehož výsledek se utrhne z řetězu.

Šmejdící Roomba se mi zlidšťuje před očima, docela rád bych si s ním popovídal. Že by náhražka za věrného psa, jehož jsem si nepořídil?

K Roombovi lze pak pociťovat náklonnost, sympatie jako k něčemu či téměř někomu, kdo je spolehlivý, předvídatelný, netřeba se u něho obávat sklonů k podtrhu, natož ke zradě.

Pokrok pílí vpřed mohutným tempem. Jakkoliv jsem si vědom kamení, vrhaného na falešné proroky prognostiky, přece jen již nepokládám za zcela nesmyslnou představu, že příští generace Roombů již zvládne švestkové knedlíky kvalitně nám uvařit.Zpátky