Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Leden 2008


Vzpomínka na Petru Kelly

Bohumil Doležal

Iniciativa „Ne základnám“ podává stížnost Radě ČT na zpravodajství ČT. Bylo v něm naznačeno, že na základě údajů, které má k dispozici BIS a Vojenské zpravodajství, existuje podezření, že ruská špionáž financuje či jinak podporuje české odpůrce radaru. Zpravodajské služby se k věci pochopitelně vyjadřovat nemohou. Vypadá to, že se problémem bude zabývat stálá komise PS pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství.

Pokud se něco takového opravdu děje, bude dost obtížné to dokázat. Rusové mají v těchto věcech bohaté zkušenosti a dokonale vypracované metody. Moulové, kteří v minulosti pracovali v jejich službách a za jejich peníze, o tom často ani nevěděli. Lépe řečeno někteří ano, někteří ne.

Pan Tamáš, mluvčí iniciativy Ne základnám, se ohrazuje, že chýry o ruské podpoře jsou podlým podrazem ČT. Iniciativa má otevřený účet, na kterém je v současnosti asi sto tisíc korun. Je ovšem zjevné, že pokud by snad Rusové iniciativu podporovali, rozhodně by to nedělali tak, že by jednoho dne přišel panu Tamášovi balík s průvodním dopisem: Milý Honzo, posílám Ti slíbených deset melounů, pěkně si je užijte, Tvůj Voloďa, Kreml. A že by to pak pan Tamáš běžel uložit do banky a nahlásit na berňák.

Přesto bych se - ve jménu vyššího principu mravního – vůbec nedivil, kdyby Rusové nějaké peníze do českého protiradarového hnutí (čímž nemám na mysli konkrétně iniciativu Ne základnám) cpali. Známe své pappenheimské. Nebylo by jich moc, hoši toho zatím moc nepředvedli. Kromě toho charitativní instituce tohoto typu nebývají příliš štědré.

Mnozí z nás mají ještě v živé paměti párek (západo)německých bojovníků za mír, generála Bastiana a poslankyni Zelených Petru Kelly. Pili mi krev v době zahnívajícího bolševismu. Pak se přes ně převalily dějiny. A 19. listopadu 1992 našla německá policie v jejich společném bytě v Bonnu jejich rozkládající se mrtvoly. Z vyšetřování vyplynulo, že generál, jsa už delší dobu v důvodném podezření z toho, že jej podporovala východoněmecká špionáž, někdy prvního října nejprve zastřelil ve spánku svou partnerku, a pak sám sebe. Kelly o podstatě generálových kontaktů do NDR nemusela nic vědět, ale nejspíš toho věděla i tak moc. Chudák ženská.

Z toho plyne, že příliš nezáleží na tom, zda určité věci děláme z idealismu nebo z darebáctví. Konce bývají stejné.

(www.bohumildolezal.cz)Zpátky