Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Únor 2008


Čeká nás řada překvapení

Robert Malecký

Až budou na stole první výsledky, ukáže se, že Ústav pro studium totalitních režimů má hluboký smysl, říká vládní zmocněnec pro vznik ústavu Pavel Žáček.

LN Jak pokračují přípravy vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů? V sobotu vás čeká velká sláva. Ústav si přijde prohlédnout premiér Mirek Topolánek...

To, co se teď děje, je důsledek zákona, který stanovil přechodné období pro vznik ústavu. Díky pověření vlády mohu jako zmocněnec využít potenciál těch institucí, které se 1. února příštího roku spojí v nový ústav. S kolegy jsme na cestě, důležité je, že můžeme spolupracovat s ministerstvy vnitra a obrany a také zpravodajskými službami.

LN V této souvislosti se nabízí otázka, kdy vám konečně civilní rozvědka předá své dokumenty z doby před rokem 1989.

Ten delimitační proces trvá od března, kdy ho inicioval ministr vnitra v rámci projektu Otevřená minulost. Už od května probíhá s většími či menšími problémy předávání. Ten proces trvá i nadále, nebo spíše se dá říci, že byl obnoven.

LN Ptám se proto, že od otevření archivů rozvědky se čeká celá řada nových, pro mnoho lidí nepříjemných odhalení. Nebojíte se toho?

Naopak. Čeká nás ještě řada překvapení. A netýká se to jen rozvědky, ale třeba i vojenského zpravodajství a bude to v mnoha ohledech novum. Výhodou je, že celý proces bude podřízen jednotnému režimu v rámci jednoho archivního zákona. Na druhou stranu jsme samozřejmě ze zákona povinni zabezpečit, aby některé chráněné zájmy byly i nadále chráněny. Tam budou mít slovo i zpravodajské služby. Věci spadající pod ochranu budou začerňovány a nebude možné je vcelku zpřístupňovat. Pro příklad: soudím, že může jít třeba o dvě stránky v tisícistránkovém svazku.

LN Nebojíte se toho, že tajné služby budou mít tendenci za tuto možnost schovávat informace, se kterými se nebudou chtít rozloučit?

Zatím je to z jejich strany určité doporučení. Teprve po 1. únoru dojde se všemi zpravodajskými službami k závazné dohodě.

LN Které okruhy témat budou podle vás i nadále patřit k těm chráněným?

V této souvislosti můžeme určitě mluvit o problematice terorismu, organizovaného zločinu a podobně. Asi také půjde o věci, které se týkají citlivých regionů a některých speciálních metod práce.

LN Socialisté a komunisté jsou ostře proti vzniku ústavu. Teď se znovu staví proti navýšení finančních prostředků pro příští rok. Počítáte s tím, že kromě své práce budete muset neustále snášet takovéto drobné „okopávání kotníků“?

Zákon platí. Žádali jsme o navýšení prostředků proto, že původní návrh zákona doznal v poslanecké sněmovně změn, ze kterých ta nutnost navýšení vyplynula. I z popudu sociální demokracie nám přibyly nové činnosti. Třeba tu část, která se týká doby nesvobody v letech 1938 až 1945, prosadil jménem poslanců ČSSD Vítězslav Jandák.

LN To jste mi nicméně neodpověděl na otázku, zda do budoucna počítáte s podobnými snahami drobně škodit, kde to půjde...

To nechci komentovat, to je politická záležitost. Ale musím říci, že zákon by měl být naplněn. Počkejme, až budou na stole první výsledky ústavu, které prokáží, že má ke své existenci skutečně hluboký důvod.

LN Kvýsledkům vaší práce: v sobotu, v den výročí listopadových událostí roku 1989 chcete představit první číslo nového časopisu Paměť a dějiny. Jaký bude?

Měl by to být čtvrtletník, který zatím vzniká na půdě Archivu bezpečnostních složek ministerstva vnitra a později přejde pod ústav. Měl by být určen širší veřejnosti, nikoli pouze odborné, pochopitelně se věnujeme represím komunistického režimu, lustracím a podobně.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky