Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2008


On the slippery slide

Vladimír Cícha

Tento anglický termín nejlépe vystihuje obsah následujícího mého povídání. Znamená, volně přeloženo, Na skluzavce. Následující souhrn událostí, jež proběhly až v neuvěřitelně krátkém čase, pozornému čtenáři vše vysvětlí.

Byla neděle, 30. března 2008. Udělalo se hezky, vyšel jsem si na špacír spojený s návštěvou kafírny (kávu tam ale nemají tak dobrou jako v kavárnách českých) a tam přečtením novin. Káva byla stejné jakosti jako mnohokrát předtím a v hromadách novin, které moji milí spoluobčané vracejí na místo v bídném stavu, nalezl jsem jedno kompletní číslo The Province, jedněch ze dvou hlavních novin provincie BC (Britská Columbie)

Listoval jsem číslem, četl titulky, někdy i obsah ... a pojednou mne upoutala informace: V Holandsku jistý pan G. Wilders (solidně to vyhlížející člověk) natočil 17minutový film, na nějž muslimský svět okamžitě reagoval vyhrůžkou hospodářského bojkotu Holandska a požadavkem těch nejagilnějších jeho příslušníků ... usmrcení autora filmu.

Snažím se vždy získat co nejvíce materiálu o tom či onom problému, než učiním si svůj úsudek v té věci. Takže, opsal jsem si příslušné kontakty jak lze se o věci dozvědět více v internetu. A pádil jsem domů. A skutečně, po vyklepání linku www.liveleak.com a kratičké následující manipulaci, kterou jsem i já zvládnul, promítl se mi zmíněný záznam. Jen s jedním nedostatkem: psaný text a mluvené slovo byly v jazyce Holanďanů. To ale sotva mohlo ovlivnit pochopení dokumentu. Ten sestával z několika odkazů na súry a odstavce v koránu. K tomu obrazová interpretace ... záznam útoku World Centre v září 2001, plamenné proslovy nejednoho imáma (jeden oháněl se při tom mečem), dokumenty z Madridu a Londýna, hlava ženy ležící na zemi jako hlávka zelí, mrtvoly coby akce muslimských věrozvěstů ... tedy žádný podvod, fakta, pořízená díky dnešní technice.

Abych si ve věci učinil co největší a objektivní jasno, pospíšil jsem si do nedaleké veřejné knihovny, přinesl si kompletní anglickou versi koránu, svazek to o 1862 stránkách včetně indexu, abych si texty ve videu zmíněné nalezl.

A tu jsem shledal, že jsem se dopustil kardinální chyby! Neuložil jsem si zavčas zmíněný dokument! Když jsem si jej chtěl znovu na obrazovce vyhledat, dostalo se mi informace od www.liveleak.com (cituji po paměti a jen v samé podstatě věci: Ač to znamená značné porušení práv a demokratických svobod, vzhledem k vyhrůžkám a tím i ohrožení bezpečnosti našich zaměstnanců s politováním jsme museli stáhnout záznam pana Wilderse Fitna z obrazovek). Přinesl jsem si tedy Korán zbytečně, neboť ony pasáže v dokumentu citované, jsem si nepoznamenal.

Jaká budoucnost teď asi očekává toho člověka, pana G. Wilderse? Bude to další S. Rushdie či Hirsi Ali? Jak dlouho a jak mocně budou se vlády demokratických zemí pokořovat před hrozbou imámů a mulláhů? Proč je paměť demokratických politiků tak katastrofálně krátká a chabá, že ignorují devastaci židovských obchodů v Německu krátce po uchopení moci Hitlerem? Proč nechápou, že situace dnes je od těch časů jiná, ale možná komplikovanější? Proč záběry z holocaustu a o zločinech Hitlera jsou dnes dostupné i nemluvňatům, a když se připomenou děsivé zločiny spáchané islámskými teroristy s požehnáním jejich intelektuálních vůdců, je reakce vlád EU a jiných demokratických zemí tak neskonale neuvěřitelná, alespoň dle mého úsudku? Jsou snad záznamy, tvořící podstatnou část onoho dokumentu Fitna, chimérou autora?

Jaká je naděje, že mezi význačnými politiky dneška vyskytne se muž charakteru a prozíravosti W. Churchilla? Ano, G. W. Bush nedosahuje zdaleka jeho úrovně, intelektu a prozíravosti, ale mnohdy se mi zdá, že to je jediný politik, který dnes je si plně vědom nebezpečí, které demokratickým zemím hrozí. Problém je, že dobrý úmysl poněkud se mu vymknul z ruky. Ano, je to za ohromnou cenu na životech mladých vojáků a finančních komplikací v účetnictví Spojených států amerických, ale zdá se mi, že dnešní appeasment se začíná podobat onomu na sklonku let třicátých dvacátého století. Jenže místo snad sotva tehdejších 80 milionů Němců, dneska má demokratický Západ co činit s figurou značně větší ... 1,3 miliardy muslimů ... vzato v úvahu i to, že mnozí, ba snad většina z nich, nenaslouchají radám imámů a mulláhů. Ale, není snad na místě připomenout si ono rčení, že košile je bližší kabátu?

A přesto reakce demokratického světa na oněch 17 minut souhrnu neoddiskutovatelných skutečností připomenutých v dokumentu holandského filmaře, je pro mne velmi smutná a šokujícící. Jsou snad slepí a neschopní posoudit současný vývoj nepodařeného multikulturalismu, nepodařeného hlavně v některých demokratických státech evropských, jejichž humanita byla a je tak drastickým způsobem stále více zneužívána?

Není nikterak v protikladu k prosté logice otázka: Uvědomovaly si všechny vlády demokratických západních zemí případné nebezpečí oné otevřenosti a vstřícnosti, s níž přijímaly štědře ty, kteří v krátkém čase ukázali se až notorickými nepřáteli vůči svým chlebodárcům? Pokud jeden se jen zamyslí nad strohou skutečností, která se dneska děje, musí se mu rozum zastavovat. Namísto vděku, že exodus muslimů do západních zemí měla by doprovázet vděčnost za umožnění ocitnout se v lidštější podmínkách a to nejen společenských ale i ekonomických, mnozí jejich reprezentanti odměňují se než nátlakem zavádět středověk do života demokratických států. Proměňovat západní kulturu ve svou. A to mnohdy i pomocí brutálního, teroristického násilí.

Je zcela typické, jakým způsobem ona část muslimů reaguje na cokoliv, co v demokratických zemích je zcela běžné a zákony povolené - na využití svobody slova a názoru! A je věru smutné, jak vlády demokratického a hlavně tedy evropského Západu, počínají si jako zmoklé slepice, jako mamlasové, sypající si za každé příležitosti popel na hlavu za provinění, o jehož prozkoumání, tedy ve věci příčiny a následku, se ani nesnaží uvažovat!

Je tolik v praktikách islámu cizího s naší demokracií a křesťanstvím, že je nepochopitelné, jakým způsobem demokratický svět reaguje na expanzi muslimů, na jejich požadavky, zatím se projevující hlavně v některých evropských zemích. A je to důvod k ohromení, proč tyto vlády počínají si právě tak, jak by si počínat neměly! Počínání zmíněných vlád je zbabělé a krátkozraké! Ignorující až smutně logiku stejně jako historii. Nebrání si nijak valně tendenci přivést moderní západní svět o století nazpět.

Dávno jsou pryč časy perských matematiků. Stojí za zmínku optat se, čím tento svět přispívá k blahu dnešního světa jinak, než zásobami ropy a využíváním chamtivosti kapitánů západního průmyslu (ač tu si nejsem zcela jist, zda těmto kapitánům poněkud nekřivdím). Nestačí snad, že na jakoukoli, v podstatě oprávněnou a skutečnostmi podloženou kritiku islámského fundamentalismu reaguje muslimský svět než hrozbou dalšího násilí, dalších bomb vyhazujících do povětří nejen velvyslanectví demokratických zemí, ale i matinek s dětmi popíjejících kávu v malém či větším bistru.

Jestliže ta či ona víra, ten či onen režim nejsou tolerantní k opačnému názoru, ke kritice a jsou schopny reagovat na to jen zbabělým a krutým násilím a jestliže ti, kterých se taková reakce týká, reagují na to jen sypáním si popele na hlavu, pak je než otázkou několika let, než naši kulturu a civilizaci postihne osud jiný, než si zasluhuje.

Je smutné, že onen levicový trend mnoha vlád a stran, ono ustrašení jmenovat důležité věci pravým jménem, uvědomovat si vztah mezi příčinou a následkem spolu s chamberlainovkou zbabělostí, je dnes bezmála nezměnitelnou samozřejmostí. A to je právě ono zmíněné slippery slide, na němž se naše západní demokracie, naivní a neschopná zavčas rozeznat symptomy reálného nebezpečí, každým dalším dnem více a více ocitá.Zpátky