Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2008


Samoobsluha

Bohumil Doležal

Účastníci dopravních nehod nemají už napříště svým problémem obtěžovat policii. Přesněji řečeno účastníci těch nehod, při nichž nebyl nikdo zraněn ani usmrcen a kde škoda nepřesáhla 100 000,- Kč (na nějaká té stokoruně mínus se prý nebude bazírovat). Každý řidič bude u sebe muset povinně mít formulář, který v případě nehody účastníci vyplní. Na jeho základě pak pojišťovna rozhodne o tom, kdo nehodu zavinil. Pokud by ovšem někdo z nich na účasti policie trval, může ji přivolat, i když škoda bude nižší. V tom případě výjezd zaplatí viník nehody.

Ministr Langer k návrhu prohlásil: „Jde o psychologický tah, aby účastníci byli schopni se na místě dohodnout.“

O úrovni a technice této účastnické samoobsluhy mám své pochybnosti. Bude záviset na všeobecné kulturnosti vztahu mezi lidmi u nás všeobecně a v tzv. silničním provozu zvlášť. Ty jsou, jak moje mnoholetá zkušenost praví, poněkud vzdálené tomu, co je nepsanou normou možná někde ve staré dobré Anglii.

Jakmile je situace jen trochu nepřehledná a aspoň jeden z účastníků aspoň trochu oprsklý, vypukne vášnivá hádka (hádka může být i o způsob vyplnění protokolu). Pokud k ničemu nevede, aspoň jeden z účastníků má dost výdrže, jasnou fyzickou převahu a slušnou šanci, že se mu nic nestane, může (samozřejmě nemusí) následovat pokračování diskuse jinými prostředky, po níž se poražený patrně podvolí vítězovým návrhům ohledně pojetí nehody. My důchodci máme v takové situaci jakýsi handicap, a možná, že by nám pan ministr mohl aspoň garantovat, že se budeme moci, abychom ho aspoň částečně vyrovnali, legálně ozbrojit.

Navíc bych rád zdůraznil, že v této věci mám snad jakési právo mluvit za důchodce jako třídu: hodnota mého vozu je totiž hluboko pod hranicí oněch 100 000,- korun a většina mých vrstevníků, pokud vůbec ještě auto mají, je na tom stejně. Čili samoobsluha, která se jiných týká jen občas, se nás týká prakticky vždycky, pokud máme tu smůlu, že se při nehodě přímo nezabijeme. Čtenáři se bude zdát, že přeháním. Jistě, ale jenom trochu.

Nepřihříval bych si svou seniorskou polívčičku, kdyby těch signálů přechodu k občanské samoobsluze nebylo víc. Řádění výtržníků na fotbalových stadionech (novináři jim z neznámých důvodů přezdívaji něžně „fanoušci“) mají napříště čelit samy pořádající kluby. Soudě podle toho, co se dělo před nedávnem na Strahově, budou k tomu potřebovat početnou, dobře vyzbrojenou a vycvičenou pretoriánskou gardu. Nejlépe by bylo do ní najmout ty největší tribunové rváče – podobná taktika ovšem kdysi vedla k zániku Římské říše.

Je těžké se zbavit dojmu, že policie ČR vyklízí citlivé oblasti veřejného prostoru. Kdyby člověk měl aspoň jistotu, že to bude kompenzovat zvýšenou horlivostí jinde!

(www.bohumildolezal.cz)Zpátky