Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2008


Odpor k sudetským Němcům - legální forma antisemitismu?

Finrod Felagund

Antisemitismus je v historii lidstva jeden z nejhnusnějších sentimentů, které kdy existovaly. Jeho úplný základ totiž tkví v závisti vůči úspěšnějším, bohatším, vzdělanějším - zkrátka v jistém smyslu slova vůči elitám. Existovalo mnoho způsobů, jak se antisemitismus projevoval, nejprve jako antijudaismus ("vy židé jste zabili Ježíše"), posléze jako rasismus ("vy židé jste nižší rasa") a nakonec jako socialistický odpor vůči bohatým ("žid je kapitalista, kulak a jako takový musí být zničen"). Všechny tyto tři druhy antisemitismu mají společné dvě věci - pokaždé jde jen o to, jak okecat, že dotyčný antisemita závidí a chtěl by se mít tak, jako ten žid a pak - všechny druhy tohoto sentimentu jsou pudové, iracionální a velmi, velmi živelné.

Tragédie, jakou byl holocaust, však přes nezměrné utrpení lidí, kteří zahynuli v koncentračních a vyhlazovacích táborech, respektive je přežili, měla jednu výhodu - nežidovská společnost zažila šok z toho, kam její antisemitismus vedl a sama se začala stydět a omlouvat. Od holocaustu právě z pietních důvodů je velmi neslušné, projevuje-li se někdo jako antisemita, neboť je automaticky většinovou společností ostrakizován. To je naprosto v pořádku. Problém je jinde - společnost chrání potenciální cíle těchto nízkých pudů, ale neničí příčiny, neničí pohnutky samotné.

V západní Evropě, především ve Francii (ale i v Německu), se tento pudový antisemitismus začal realizovat na Američanech. To, jakým způsobem místní hovoří o Spojených státech a především o tom imaginárním "Američanovi", kterým částečně pohrdají a kterého se částečně bojí, je ve své podstatě založeno úplně na tomtéž, na čem do poloviny čtyřicátých let dvacátého století stavěl antisemitismus. Opět jde o odpor a závist vůči schopnějším, bohatším, méně zamindrákovaným - a evropská média se rozdmýchávání takových choutek velmi ráda účastní (zvyšuje jim to náklad).

V Čechách si ale pamatujeme, navzdory systematické antiamerické propagandě, že Amerika osvobodila západní Čechy, a také si pamatujeme na to, jak jsme skončili vlivem bratrské pomoci SSSR. I když nás obklopuje antiamerická propaganda, tak nějak podvědomě víme, že Amerika je náš spojenec a že Američané jsou slušní lidé. Nicméně i v Čechách existuje skupina, na které si lidé, za jiných okolností antisemitští, vybíjejí své pudy - na sudetských Němcích. Vsadil bych se, že i pan Václav Vlk starší, který mezi tyto pudové fanatické odpůrce všeho sudetoněmeckého patří, kdyby se setkal s Peterem Bartonem, ředitelem Sudetoněmecké kanceláře v Praze a nevěděl, kdo to je, byl by nejspíš milý, a možná že by si ani netroufl mu do očí říci, co o abstraktním "sudeťákovi" píše na Neviditelného Psa. Stejně jako v případě židů před druhou světovou válkou, antisudetsky, nebo tehdy antisemitsky naladěným lidem nevadí konkrétní sudetský Němec nebo žid, kterého mají před sebou, ale abstraktní sudetský Němec nebo žid je prostě ztělesněním všeho zla, který číhá na příležitost, jak někomu sebrat dům, nebo mu otrávit studnu.

Pudová podstata odporu vůči sudetským Němcům je vidět z každého komentáře od takových lidí - jako kdyby nebyli schopni vidět za "těmi Němci" konkrétní lidi, s konkrétními osudy, kteří nějak žili a byli jako každý z nás. Měli rodiče, měli děti, měli nějaké jméno, někteří měli psa, jiní krávu, jako malí si někde v lese poblíž stavěli bunkr (každý, koho znám si jako malý v lese stavěl bunkr) - zkrátka je vidí jako masu, kterou je třeba pokud možno vylikvidovat (cit. Edvard Beneš). Zároveň takoví lidé fanaticky nesnášejí ty, kteří poukazují na to, že i sudetští Němci jsou lidé, kteří žijí lidské životy a že se někdo těžko proviní jen tím, jakým jazykem mluví. Tohle jsou zvyky patřící na Balkán, ne do střední Evropy a ne do národa, který se s pýchou často označuje za civilizovaný (často tvrdí, že je civilizovaný ve srovnání s Američany). Jenže Američan dokáže podat ruku svému bývalému nepříteli a dokáže s ním být opravdu srdečně zadobře. Běžný Čech tohle nedokáže, bohužel. Místo toho, aby vzal svoje ruce a začal něco dělat pro to, aby byl dobrý, bude vymýšlet tisíc důvodů, proč to nejde a jak celý svět ovládá židovský kapitál, nebo celou Českou republiku německá konspirace.

(www.nekorektne.com)Zpátky