Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2008


Kolaboranti a užiteční idioti

Ross Hedvíček

Můj vzácný přítel Charles Wiener v mylném dojmu, že jsem snad něco jako "zahraniční Čech" mně poslal pozvánku na konferenci Krajané a exil: 1948 a 1968, která proběhne v Praze 16.-17. září 2008. Vzhledem k tomu, že budu neodkladné zaneprázdněn, konference se bude muset obejít bez mé účasti, rád se však podělím o svůj názor na některé aspekty této akce. Možná mé poznámky Charles Wiener účastníkům konference přečte.

Většina z vás, pokud ještě vládnete českým jazykem, jistě zná výraz "kolaboranti". Má jistě mnoho významů, já se chci zmínit jen o úzkém spektru a negativní konotaci toho výrazu. Kolaborant je osoba, která v tom či onom smyslu spolupracuje s opresivní mocí v přímém rozporu se zásadami slušnosti, rovného charakteru a civilizovaného chování. Jako nedávné příklady uveďme české kolaboranty spolupracující s německou okupační moci v době druhé světové války nebo české kolaboranty spolupracující se sovětskými okupačními vojsky po roce 1968 - byť v tom roce 1968 byl výraz "kolaborant" původně uplatněn pouze na autory "zvacího dopisu" Indru, Biľaka, Švestku a Koldera.

V emigrantském prostředí byl výraz "kolaborant" používán i pro osobu, která si po své emigraci "upravila vztahy k ČSSR" a pro různé ty "krajany", kteří jezdili na "návštěvu vlasti" před rokem 1989. Podmínka spolupráce s opresivní moci byla i tam splněna.

Sametová revoluce v listopadu 1989 se stala symbolem nesplněných naději civilizovaní Češi stále hýčkali. Proč nesplněných? Protože nedošlo k eliminování rozhodujících faktorů, které opresivní moc používá vůči svým nesvobodným subjektům. Nedošlo k vyrovnání s minulostí - naopak, byla prosazena "právní kontinuita s komunistickým režimem", nedošlo k potrestání komunistických zločinů minulosti a nedošlo k navrácení zabavených majetků. Česká republika tedy není pořád ještě "kosher" a nebo, jak se říká u nás, "up to par". Pokud se mýlím, dejte mi vědět.

V takovém případě je jakákoliv v České republice se odehrávající společenská a politická aktivita lidí českého původu žijících v zahraničí zase jen aktem KOLABORACE a dává České republice a jejímu současnému režimu nezaslouženou legitimitu. Věřím, že byste se taky odmítli zúčastnit konference o tom, zda se holocaust stal nebo nestal, jako to nedávno řešili v Íránu a zúčastnili se jí známí pomatenci jako David Duke a David Irving - protože byste svou účasti dali legitimitu šílencům a lunatikům! To je přece nepřijatelné, že? Proč vám potom připadá normální se zúčastnit konference v ČR (jejíž hříchy jsou uvedeny výše) pod záštitou jejich vrcholných orgánů a vzdělávacích institucí? Double standard - anyone?

Připadá mi naprosto nedůstojné, když vidím, že Ája Vrzáňová, vynikající sportovkyně minulosti, které se také dostalo patřičně porce diskriminace komunistickým režimem, se nyní propůjčuje byť jen k titulárnímu vedení této propagandistické akce organizované neokomunistickým Ministerstvem zahraničních věci ČR v Praze. Památka vlastní i památka rodičů úspěšně pošlapána a poplivána. Není to smutné? Zdá se, že tento nedostatek zdravého úsudku není bývalým českým sportovcům nijak cizí, jak je vidět z nedávných protiamerických komentářů další bývalé špičkové sportovkyně Martiny Navrátilové. Schopnost vyskočit tááákhle vysoko na ledu nebo na kurtu zřetelně ještě neznamená, že z té výšky máte pořádný rozhled.

Zrovna dnes mi jeden český právník napsal následující: "A ještě něco navíc: emigranti jsou zde stále považováni za něco ,divného´ a ,nedůvěryhodného´. Stále jsou tak trochu považováni za ,zrádce vlasti´ či ,zrádce národa´. A současná mocenská garnitura tento náhled na emigranty podporovala a podporuje, neboť měla a ještě stále má strach, že někteří z těch emigrantů by je mohli připravit o jejich mocenské pozice - že by je mohli nahradit. Ale i to už pomalu přestane, neboť ti, co emigrovali z ČR v minulých dobách komunistického režimu pomalu - ale jistě - již vymírají."

To bylo jen tak na zamyšlení o dávání legitimity opresivnímu režimu, režimu, který by měl být charakterními lidmi bojkotován. Lenin tyhle lidí nazýval "užiteční idioti". Cítíte se jako "užitečný idiot"? Nebo vám nálepka "kolaborant" stačí?

A zde je zmíněná pozvánka na konferenci:

krajané.net

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů

Ministerstvo zahraničních věcí, odbor pro krajany a prezentaci

Univerzita Karlova v Praze

Konference KRAJANÉ a EXIL: 1948 A 1968, Praha 16.-17. 9. 2008

Praha 10.července 2008

Milí přátelé, vážení zahraniční Češi,

rádi bychom vás pozvali na konferenci Krajané a exil: 1948 a 1968, která proběhne v Praze 16.-17. září 2008. Konferenci pořádá Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů a naváže na Týdny zahraničních Čechů, uskutečněné v Praze v letech 1998, 2000, 2003 a 2006. Setkání je inspirováno osmičkovými výročími letošního roku a nabídne možnost nahlédnout exilové vlny, způsobené politickými událostmi let 1948 a 1968, pohledem historiků (účast přislíbili mj. Jiří Pernes, Vilém Prečan, Vladimír Nálevka a další), ale i pohledem zahraničních Čechů a pamětníků. Předpokládáme, že diskuse bude širší a dotkne se i jiných aktuálních krajanských témat. Konference se uskuteční pod záštitou ministra zahraničí České republiky pana Karla Schwarzenberga, za podpory Odboru pro kulturu, krajany a prezentaci Ministerstva zahraničí ČR a ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Jednání bude probíhat v prostorách Rektorátu Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1, od 10.00 do 17.00 hodin. Připravuje se i doprovodný program, jehož součástí bude např. vystoupení krajanského folklórního souboru, návštěva Ústavu pro studium totalitních režimů atd. Na pokrytí doprovodného programu a občerstvení bude před zahájením konference vybírán poplatek 300 Kč, který lze v odůvodněných případech odpustit.

Prosíme všechny zájemce, aby potvrdili předběžnou účast a zájem vystoupit na konferenci na adresu MKVZC, K Zahrádkám 1289/4, 15500 Praha 5, Česká republika, nebo na e-mail info@zahranicnicesi.com. K potvrzení účasti můžete použít registrační formulář, který najdete na www.zahranicnicesi.com. Na této adrese jsou k dispozici další podrobnosti ke konferenci. Zároveň vás prosíme, abyste tuto informaci zveřejnili ve svých médiích, na internetu nebo jinak rozšířili mezi své členy - zahraniční Čechy. Na konferenci naváže Krajanský folklórní festival, který se bude konat v Praze 18-21. září.

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů se těší na setkání s vámi na půdě Univerzity Karlovy, která se stala tradičním fórem pro diskusi a pro setkávání zahraničních Čechů z celého světa.

Ája Vrzáňová, předsedkyně MKVZC

Miroslav Krupička, tajemník MKVZCZpátky