Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2008


Našel jsem zase jednoho normálního Čecha!

Ross Hedvíček

Jak psal Karel Jaromír Erben, když špendlíčkem kopete a prstíčkem hraběte, občas něco objevíte. Já jsem objevil zase jednoho normálně uvažujícího Čecha (a uznejte, to je vzácnost!). Jako odpověď na jeden z mých posledních článku mi napsal JUDr. Kolja Kubíček.

Vážený pane,

není to tak hrozné, jak se Vám to jeví z dálkového a povětšinou mediálního pohledu. Ale podstata Vašeho tvrzení, být by v procentech vyjádřena by jen ze 60% odpovídala skutečně realitě v ČR, zůstává zachována. Je však trochu problém, že Vaše výrazové prostředky jsou poněkud tvrdší, než je zde v kraji zvykem. To pak způsobuje určitou zdrženlivost v posuzování toho, o čem píšete, i u lidí, kteří mají stejný či obdobný názor. Vás projev pak působí spíše jako "výkřik rozzlobeného" a nikoliv jako vážný podnět k diskusi. A na výkřiky rozzlobených se obvykle nereaguje jinak, než souhlasným pokýváním (tedy tichým). Účinnost Vašeho kritického snažení by byla jistě větší, kdyby byla adresována americkým čtenářům, neboť tak by následně se vytvářel tlak na pozitivní změny i zde. Na to, co chce "vrchnost", se zde vždy dalo. A za takovou jistou "vrchnost" je exekutiva USA považována (více než nejednotná EU).

Já osobně nespatřují největší problém české společnosti v "nedostatku svobody projevu", ale v nedostatku pozitivní morálky ve společnosti obecně a nedostatku alespoň minima morálky u těch, kteří pak vytvářejí parlament a exekutivu. Za ono minimum morálních postulátu považují alespoň některé části desatera jako "nepokradeš" , "nebudeš toužit po statku druhého" ale i "v jednoho Boha věřiti budeš". Problém pak spočívá v tom, že ti, kdož mají moc ve svých rukou, po ní dychtí jen proto, aby mohli ovládat druhé a rozkrádat jejich majetek. To je smyslem veškerého jejich konání, nikoliv snaha sloužit společnosti a přiblížit ji nějakému ideálu. Žádný ideál, žádná ideologie, žádný vyšší princip nevede tyto lidi při jejich konání - jen touha krást. Ani to nijak výrazně nepopírají a nezakrývají - a přesto jsou ve volbách voleni. Kdo umí krást, je více obdivován než ten, kdo jedna morálně. To je ten problém v české společnosti (a částečně už i v evropské). To však není následek bývalého komunistického režimu. Obávám se, že tento problém zde existoval i v určitě míře i před rokem 1945 nebo 1948.

A pokud jde o svobodu projevu - zde v ČR ? Samozřejmě, že určité projevy cenzury zde existují. Prostě, potlačují se názory, které vydavatele v médiích povalují za něco, co by jim mohlo škodit. Škodit jim může ale i to, co český čtenář či posluchač nechce slyšet. Ale přesto mohu říci, že skoro vše, co jsem kdy vyjádřit chtěl, jsem také do médií prosadil (protlačil). Problém je však se prosadit na politické scéně - v politických stranách, tedy tam, kde by byla případně možnost něco ovlivnit. Politické strany zde (ODS, ČSSD, lidovci, ale ani komunisté) nepustí mezi sebe nikoho, kdo by jim mohl být nějak nebezpečný tím, že nebude s nimi hrát jejich hru - že s nimi nebude usilovat o majetek druhých (jinak řečeno, že s nimi v partě nebude krást). Příklad: byl jsem odmítnut téměř ve všech politických stranách v ČR, když jsem se tam chtěl zapsat jako řadový člen (být i na zkoušku). Oni tak nějak přímo cítí, kdo je schopen a ochoten hrát jejich hru. Toho, kdo je podezřelý, že by jejich hru případně i nehrál, toho prostě mezi sebe nepustí.

A občané mají ve zvyku volit jen velké a silné strany, jen velkou a silnou vrchnost, takže zakládat nové strany je neúčelné. Takže nějaká zásadní změna na zdejší politické scéně se nedá v dohledné době očekávat.

A ještě něco navíc: emigranti jsou zde stále považováni za něco "divného" a "nedůvěryhodného". Stále jsou tak trochu považováni za "zrádce vlasti" či "zrádce národa". A současná mocenská garnitura tento náhled na emigranty podporovala a podporuje, neboť měla a ještě stále má strach, že někteří z těch emigrantů by je mohli připravit o jejich mocenské pozice - že by je mohli nahradit. Ale i to už pomalu přestane, neboť ti, co emigrovali v minulých dobách komunistického režimu pomalu - ale jistě - již vymírají.

Přejí hezky zbytek svátečního dne - Kubíček

Advokátní kancelář JUDr. Kolja Kubíček

Urbánková 3360, 143 00 Praha 4 - Modřany

tel.:00420 261 21 35 72 fax.: 00420 261 2135 53

Mobil: 00420 - 724 039 877 , 777 77 44 67,

Email: obhajoba@advokáti.info

http://www.advokáti.info

Jsem natolik potěšen tímhle e-mailem, že jsem se rozhodl panu Kubíčkovi (aniž mne o něco takového žádal) udělat reklamu. Jsem přesvědčen, že pan Kubíček je taková obrovská výjimka mezi Čechy a českými advokáty (že prostě není lhář, hajzl a podvodník), že si zaslouží pochválit! A pokud nedejpámbu budete potřebovat v Češku advokáta, tak tam máte i kontaktní informace - obraťte se na něj přímo.

A jako dodatek. Mé články jsou opravdu "výkřiky rozzlobeného" a nemají v úmyslu být "podnětem k diskusi". Jsem totiž přesvědčen, že o svinstvu, které se v ČR děj,e se nemá diskutovat. Svinstvo je nutno kategoricky odmítat, nikoliv o něm diskutovat. O správnosti holocaustu mohou diskutovat jen úplní magoři v Íránu - civilizovaní lidé to jednoduše odmítají - už chápete?

Jinak děkuji za vysvětlení české nenávisti vůči emigrantům. Kdybych to napsal já, tak mi nikdo neuvěří, ale tohle píše člověk z Česka. Výjimečný člověk. Normální člověk.Zpátky