Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2008


I staré kosti reagují na cvičení

Jaroslav Petr

Zjištění finských lékařů nabízí zbraň proti osteoporóze. Řídnutí kostí ohrožuje především lidi v pokročilejším věku. Toto plíživé onemocnění označované odborně jako osteoporóza zvyšuje riziko zlomenin a následných závažných komplikací. Vědci byli přesvědčeni, že kosti starších lidí řídnou, protože kostní tkáň „leniví“ a nereaguje na zvýšenou námahu. Tým finských lékařů pod vedením Teppa Järvinena z univerzity v Tampere zjistil, že to není pravda. Starým lidem tak svitla naděje na úspěšný boj s osteoporózou.

Kost vnímá deformace vyvolané námahou a mění podle nich svou vnitřní strukturu. Při zvýšené zátěži kost sílí. Kost, která není namáhána, naopak řídne, slábne a křehne. Osteoporóza proto trápí například i kosmonauty trávící delší dobu ve stavu beztíže.

O tom, jak dobře nám budou kosti sloužit, rozhoduje řada faktorů. Svou roli hrají dědičné dispozice, hladiny hormonů v těle a v neposlední řadě i věk. V mládí reagují kosti na zvýšenou zátěž zvětšením objemu. V dospělosti už se kost nezvětšuje, ale při námaze se „zahušťuje“. I tím se zvýší její pevnost. Reakce kostí ve stáří není jasná. Někteří badatelé jsou přesvědčeni, že staré kosti „lenivějí“ a v odezvě na zátěž už nesílí. Další experti došli k závěru, že v pokročilém věku reagují kosti stejně jako v dospělosti. Některé experimenty překvapivě naznačují, že ve stáří jsou naše kosti na zátěž dokonce citlivější.

Teppo Järvinen provedl pokus, v kterém sledoval, jak reagují na fyzickou zátěž kosti dospělých potkanů a potkaních starců a stařen. Na začátku pokusu bylo zřejmé, že staří potkani mají kosti v horším stavu než dospělá zvířata a že trpí osteoporózou. Vyšetření po delším soustavném tréninku přineslo překvapivé výsledky. Stav kostí dospělých potkanů nucených do intenzivního běhu se nezměnil. Jejich kostra na zátěž nezareagovala. Zcela jinak dopadli potkaní starci a stařeny. Těm se kosti po tréninku výrazně posílily a osteoporóza u nich ustoupila.

Järvinen a jeho spolupracovníci vyvozují ze studie zveřejněné v prestižním vědeckém časopise PLoS ONE závěr, podle kterého není řídnutí kostí ve stáří vyvoláno „lenivěním“ kostí. Podle finských vědců to znamená, že je třeba hledat bezpečná a účinná cvičení, jež by ulevila od osteoporózy i velmi starým lidem.

Osteoporóza představuje globální problém. Každých třicet sekund si v důsledku osteoporózy zlomí jeden z obyvatel Evropské unie nějakou kost v těle. Jen v Evropě a Spojených státech tak má osteoporóza ročně na svědomí dva a půl milionu zlomenin. Přímé náklady na jejich léčbu si vyžádají 27 miliard dolarů.

Do budoucna problémy spojené s osteoporózou porostou. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že do roku 2050 stoupne celosvětový počet zlomenin způsobených osteoporózou na trojnásobek. Plné tři čtvrtiny zlomenin utrpí obyvatelé rozvojových zemí, kde jsou možnosti prevence a léčby osteoporózy silně omezené. Jak naznačuje Järvinenův výzkum, jednou z účinných, a přitom levných a snadno dostupných zbraní pro boj s řídnutím kostí by se mohla stát vhodná cvičení pro seniory.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky