Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2008


Četli jste Lisabonskou smlouvu?

Jan Sammer

Četli jste Lisabonskou smlouvu? Vážně? Všech 387 stránek s 358 články a 1685 podčlánky a 37 protokoly, z nichž každý má několik bodů? A kde se každý bod zase odvolává na starší smlouvu o Evropském společenství? A víte o co jde? Z toho si nic nedělejte. On to málokdo ví, i když ji má podepsat. Ono jde spíš o to, jestli kdo podepíše nebo nepodepíše, jako když se podepisovala gratulace k Stalinovým narozeninám. Chcete, abychom vám uvedli příklad? Tak například je v lisabonské smlouvě článek 345, který říká, že to je bývalý článek 295 Smlouvy o Evropském Společenství, který stanoví:

“Smlouvy se nijak nedotýkají úpravy vlastnictví uplatňované v členských státech.”

Přeložíme vám to do češtiny: “Nic nám není do toho, komu ve vaší zemi berete protiprávně majetek nebo komu ho protiprávně dáváte, nic nám není po tom, jestli nevracíte majetek ukradený nebo ho někomu vracíte a někomu ne. To je vaše věc.” Čechům se to náramně hodí. Oni to praktikují už od listopadu 1989.

Pak je tam článek 18 (bývalý článek 12 Smlouvy o ES): “V rámci použití Smluv, aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.”

“Překlad” do češtiny:

“Dělejte si co chcete ale nikoho nediskriminujte a když už diskriminujete, je to možné jen podle zvláštního ustanovení článku 345, který říká, že si můžete dělat co chcete.”

Už jsme poděkovali Irům, že ji odmítli.

Česká koordinační kancelář

Jan Sammer, Secretary.Zpátky