Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2008


Bratři v triku

Miroslav Václavek

Před časem nástroje imperialismu, jakými jsou štvavé soukromé sdělovací prostředky, rozšířily zlovolnou lež, že obyvatelstvo české obilné pánve není slovanského původu. To prosím na základě buržoazní pavědy genetiky, která byla soudruhem Stalinem odhalena jako škodlivá již před mnoha lety. Nu což, podívejme se na zoubek této lži roztrušované kapitalistickým tiskem i internetem jako uštknutí zelené zmije v zájmu prohibicionistických agresivních kruhů USA

Naše slovanství a místo, kam patříme, nelze změřit obsahem ruských genů. Důležité jsou zvyky a mentalita. Pokud jde o to vůbec do ničeho nestrkat nos, nechat se unášet osudem, zaloupit si v cizích kapsách, být lhostejný k tomu, kdo mi vládne, družit se a popít, je evidentní, že národní buditelé se ve svém instinktu nespletli, když vyhlíželi směrem východním bohatýra-spasitele. K tomu, aby se člověk choval v již zmíněném východním vzorci chování, je třeba hojnost laciného alkoholu, po němž se hloupne po milionech. A ten nám otci národa dopřávají vrchovatě. Spotřeba alkoholu na hlavu u nás dosáhla rekordních 16 litrů čistého špiritusu za rok. To znamená druhé místo v Evropě, což je způsobeno nelidsky nízkou daní v Lucembursku, jež nám první místo ukradlo, protože si tam jezdí nakupovat alkohol občané z okolních států. Ale v kategorii do šestnácti let vedeme před ostatní Evropou o dvojnásobek. Co jiného ukazuje dlouhý nos na genetiky a co více opravňuje k tomu dmout hruď než tahle krásná informace, která nás vzdaluje z Evropy tam, kam stejně většina populace dle výsledků voleb touží patřit. Do širých ruských stepí.

Popiješ. Ulehneš. Zuješ si své gumáky jež jsi vyfasoval v konzumu. Utřeš nos do rukávu gymnasťorky. Ukrojíš kus syrového špeku s prasečími chlupy nebo zajíš vodku rybou zabalenou v Rudém právu. Poté si trochu zaloupíš i zajdeš si na úřad pro penízky. S kolchoznicí se potěšíš. Pohoda, klídek a tabáček. Na nás si buržujové s genetikou nepřijdete. A v družbě jsme mistři. To, že vůbec první klient na právě otevřené protialkoholní záchytné stanici v tehdejší Československé socialistické republice byl sovětský důstojník válející se po ulici, svědčí o blízkých a bratrských vztazích. Smělé cíle, jež jsme si vytyčili, jsme nejen splnili ale i překročili. Soudruhy v bratrském Rusku jsme předstihli o litr čistého alkoholu na hlavu za rok.

Podle studie odborníků na alkoholismus vzrostl počet pacientů s akutní otravou alkoholem v České republice v posledních deseti letech o více než padesát procent. V roce 1995 bylo kvůli deliriu tremens hospitalizováno 649 lidí, o deset let později bylo případů 1019. Ještě pár let a doženeme i ruský mužský průměrný věk, jenž vlivem alkoholismu je 59 let. Ne základnám. Ano širokostepnímu způsobu života.Zpátky