Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2008


Opožděné důsledky nacismu

Finrod Felagund

Nacionální socialismus ve své antisemitské nenávisti vyhladil přibližně šest milionů Židů, přičemž ti ostatní, kteří jeho běsnění nějak přežili, ve většině případů odešli do Izraele. Tolik důsledek Hitlerovy politiky vůči evropským Židům. Jsou ale i jiné důsledky, o nichž se příliš nemluví, protože v Evropě je zvykem nekritizovat svou současnost a všechny chyby házet na minulé generace. Vyhlazení a následný exodus Židů totiž měl i jiný důsledek: mravní a ekonomický úpadek evropských národů.

Židé měli už odedávna talent na obchod, bývali často vzdělanější, než většina populace. Mimochodem to byl jeden z důvodů, proč jak nacionální, tak internacionální socialisté s takovou radostí poukazovali na to, že "nikdy nepracovali rukama", čímž je předhazovali závistivé lůze jako vhodný terč. Židé, o kterých mluvím jako o elitě, nebyli však pouze bohatí továrníci v západní Evropě, ale i majitelé hospod z chudé Haliče, kteří žili stejně z ruky do huby jako ostatní, ale žili kulturněji. Neožírali se do němoty, měli pevnou etiketu, kterou se řídili. Což samozřejmě v Haliči, na východním Slovensku či Podkarpatské Rusi, kde bylo normální, že se muž kvůli alkoholu nedožil padesáti, působilo jako až přílišné vyčuhování z davu.

Tím, že Židé opustili Evropu a přestali být typickými sousedy většiny z nás, naše společnost přestala být s elitami v dennodenním styku. Což se nevyhnulo ani Čechám (někdy, když to vidím, tak si říkám, zda se to neusadilo zejména v Čechách) a způsobilo to skutečnost, že ze slov elita či inteligent se stala nadávka. Kdo ze čtenářů si vzpomene, jestli v životě kdy slyšeli výraz "ty inteligente" jako nadávku? Kdo ze čtenářů si vzpomene na to, kdo a kdy použil výraz "elita" ve smyslu zahanbujícím? Ano, vězí v tom všechny skupiny české společnosti, od popeláře po prezidenta. Soudím, že se v tom poznají i mnozí čtenáři tohoto článku. A schválně - kolik čtenářů tohoto článku kdy v životě slyšelo, nebo použilo výraz "ty žide" jako nadávku? Tím, že se (nejen) česká společnost zbavila elit, zhrubla a pojem "elita" se osobně vyprázdnil. Přestal označovat továrníka Izáka, bankéře Aarona nebo další, začal být odosobněný. Tím se slovo elita stalo postupem času nadávkou.

Jenže zdravá společnost, která to chce někam dotáhnout, elity potřebuje. O to teď mají "naše" rostoucí elity větší problém, neboť přirozeně k elitářství tíhnou, ale pod tlakem svého okolí to maskují, protože slovo elitář vylučuje v pojetí dnešní společnosti pojem slušný člověk. A čím víc se prosazují na poli finančním i akademickém lidé, kteří elitami v pravém slova smyslu nejsou, tím víc se posiluje negativní konotace pojmu elita. Kdo je tedy elitou? Podle mého názoru člověk, který je zdvořile nesehnutý. Který je ochotný, ohleduplný, pracovitý, ale ví, že zisk je dobrá věc a peníze, které jsou legálně a legitimně nabyté, jsou fajn a netřeba se za ně stydět. Mezi elitu patří člověk, který své okolí předčí v otevřenosti své mysli, dohlédne i dál než do sousední vesnice, zajímá se o svět, v němž žije hlouběji, než většina. Takovou elitou bývali v evropské společnosti mimo jiné Židé. Teď si česká společnost svou elitu podvědomě hledá - a nenajde ji, dokud si neuvědomí, že být elitou či mít ve společnosti elity je dobrá věc. Do té doby bude pouze evropským nádeníkem, kterého se ani nikdo na nic neptá. Bohužel se obávám, že i v diskusi pod tímto článkem se najde mnoho takových, kteří budou vymýšlet důvody proč to nejde, nebo proč je dobré být hulvátským nádeníkem a nechodit s pány na led. Ještě teď se Hitler i Stalin někde v kotli radují, jak s těmi "elitářskými žiďáky" zatočili. Jako i mnozí z vás.

(www.nekorektne.com)Zpátky