Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2008


Opakují se třicátá léta československá?

Finrod Felagund

Média přinesla zprávu o tom, že rusínští separatisté dali centrální ukrajinské vládě ultimátum, že pokud nedostanou do 1. 1. 2009 autonomii jako má Krym, vyhlásí samostatnost. To ovšem není všechno - za předsedou Sejmu zakarpatských Rusínů Dimitrijem Sidorem stojí naše oblíbené vládnoucí ruské duo Vláďa-Míťa a jejich tajné služby. Pokračují tak v politice kopírování kroků nacistického Německa.

Paralela s Československem je více než zarážející, a to i z ukrajinské strany. Na Podkarpatské Rusi (oficiálně Zakarpatské Ukrajině, termín je ale historicky nesprávný, zavedený bolševiky aby zpřetrhal vazby na střední Evropu) přesvědčivě vyhrál v roce 2004 Viktor Juščenko s 67,45 %, čili místní obyvatelstvo za ideologicky proruské opravdu považovat nelze. Co ovšem přimělo Rusíny, aby se nechali Ruskem podporovat? Především naprosto hloupá ukrajinská národnostní politika.

Jestli duo Vláďa-Míťa opakuje každý Hitlerův krok, pak ukrajinští čelní představitelé - i ti z demokratického tábora - opakují každý špatný krok Benešův. Stejně jako Češi po roce 1918 mají Ukrajinci od roku 2004 relativně silný svůj vlastní stát, který není pod ničí "omezenou suverenitou" - v případě Ukrajinců dokonce poprvé v historii. Západoukrajinskou, respektive Ukrajinskou národní republiku či Ukrajinu mezi lety 1991-2004 za takový případ opravdu považovat nelze. Bohužel s tímto státem nakládají stejně špatně, jako duo Masaryk-Beneš ve dvacátých a třicátých letech.

Místo toho, aby se smířili s tím, že Ukrajina v současných hranicích národním státem není a být nemůže - ani případná genocida či vyhnání Rusů by vzhledem k silnému Rusku Ukrajině jako "řešení" neprošla, o legálních variantách jako asimilace ani nemluvě - ani krymští Tataři, ani Rusíni, ani Poláci, ani Rusové se jednoduše asimilovat nedají - pokoušejí se o totéž, o co se předtím pokoušel především Edvard Beneš, tedy deklarování národního státu s tím, že národnostní menšiny jednoduše ignorují. Stejně jako Beneš tvrdil, že Slováci jsou v podstatě "zbloudilí Češi" - jinak se totiž idea československého národa o dvou větvích chápat nedá - Ukrajinci odmítají uznat, že Rusíni jsou samostatná entita a k ruské menšině se tváří jako kdyby neexistovala (o Tatarech ani nemluvě).

Vzpomeňme si na to, jak podobné problémy uvnitř Československa "řešil" Hitler - podporoval i historické odpůrce Němců jako Poláky v Zaolziu, dále pak Slováky či sudetské Němce. A první republika dělala všechno pro to, aby jeho obviněním dodala vážnosti; čím víc tyto menšiny za podpory Hitlera požadovaly autonomii, tím více byla čs. vláda proti nim a tím tvrdošíjněji odmítala, že problém existuje. Není v tom paralela se situací na Ukrajině?

Troufám si tvrdit, že Putinovi jsou krymští Tataři i Rusíni naprosto ukradení, a možná že stejně smýšlí i o ukrajinských Rusech. Ale jsou dobrým "materiálem" k rozložení Ukrajiny, jejíž demokracie není bezchybná (stejně jako demokracie prvorepubliková). Dotyčné skupiny - s výjimkou Poláků, ti s Rusy nepotáhnou nikdy - se tváří, že je jim vcelku jedno, kdo je podporuje, jen aby už byli venku. A kvůli ukrajinské neschopnosti přijmout fakt, že ve svém státě nejsou sami, padá na úrodnou půdu Putinova propaganda o ukrajinském utlačujícím nacionalismu, který je stejně reálný, jako byl nacionalismus český ve 30. letech. Otázka je, jak se situace bude vyvíjet dále - docela klidně se totiž může stát, že Podkarpatskou Rus si po vzoru Abcházie, Jižní Osetie, Sudet či Zaolzia přičlení Rusko do své říše a z Ukrajiny vytvoří protektorát. A dál - neodvažuji se hádat.

Je velmi smutné vidět, že chyby, z jejichž následků jsme se nevzpamatovali tak úplně dosud, opakuje někdo další. Pokud tento článek čte někdo rusínské národnosti, rád bych mu vzkázal, že cesta, kterou jeho představitelé nastoupili, vede tak akorát do pekel i pro ně. Sudetští Němci i Poláci byli po záboru v roce 1938, resp. okupaci Polska v roce 1939 občany druhé kategorie ve srovnání s Němci - jistě, jiní na tom byli mnohem, mnohem hůře. Ale stejně, jako si Hitler doslova utřel zadnici se sudetskými očekáváními si i Putin utře zadnici s očekáváními rusínskými. Jestli Putin dostane do drápů Podkarpatskou Rus, budeme v nebezpečí i my - mezi námi a ním už bude jen Slovensko. Mysleme na to, když budeme jednat o obraně našeho území.

(www.nekorektne.com)Zpátky