Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2008


Kdo byl Kamil Ressler

Tomáš Pecina

Český rozhlas 6 ve svém vynikajícím seriálu Portréty, věnovaném osobnostem 20. století, představil JUDr. Kamila Resslera, známého pražského advokáta a bibliofila, který se proslavil zejména odvážnou obhajobou K. H. Franka. Mezi jinými pozoruhodnostmi se dozvíme, že Resslera ještě před válkou málem vyloučili z vinohradského Sokola za to, že přijal obhajobu sudetoněmeckého klienta (v jejímž důsledku byla obžaloba stažena ještě před hlavním líčením); obhajoba Němce se podle sokolských vašnostů neslučovala s národními povinnostmi dobrého Čecha.

Jak vypadaly poválečné procesy s kolaboranty a zrádci, si můžeme učinit představu z oznámení Národního výboru advokátní komory pro Čechy č. 28/1945, kde stojí doslova: "Národní výbor Advokátní komory [uložil] všem advokátům důtklivě, aby v jednotlivých případech postupovali co nejopatrněji a přejímali zastoupení jen v případech, o nichž jsou přesvědčeni, že převzetí takového zastoupení a obhajoba neodporuje národní cti." V ostatních případech měl mít obviněný právo pouze na obhájce ex offo.

Čarodějnické procesy, které se v minulých letech odehrály na české části wikipedie a při kterých byli wikipedisté na straně "arbitrážně obviněného" za tento svůj postoj běžně trestáni a blokováni, někdy i na více než týden, jsou tedy zřejmě jen komickým pokračováním něčeho, co má v českém národě hluboké kořeny.

(http://tompecina.blogspot.com)Zpátky