Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2008


Stanovisko Českobratrské církve evangelické k problematice vysídlení sudetských Němců

Vypracoval poradní odbor synodní rady Českobratrské církve evangelické pro společenské a mezinárodní záležitosti ve složení: M. Brož, M. Calda, J. Čapek, J. Dus, J. Horálek, L. Pokorný, T. Růžička (předseda), za pomoci přizvaných historiků M. Wernische a J. Procházky. Usnesením 29. synodu (v roce 1995) přijala Českobratrská církev evangelická toto stanovisko za své.

CS-magazín přináší klíčovou část dokumentu.

Prohlašujeme:

a) Radikální a zdánlivě definitivní řešení problému vztahu Čechů k Němcům v českých zemích jejich globálním vysídlením po druhé světové válce jeví se nám, přes všechno povědomí minulých křivd, jako krok mravně pochybený. Opíráme se přitom o zhodnocení konkrétních okolností, jichž jsme se dotkli výše, i o obecnou úvahu o babylonské pýše administrativního opatření, které rázem zbaví domova celou mnohasetletou kulturu a tak ji vykoření a osobuje si deportovat lid, jehož početnost i rozloha jeho sídlišť odpovídá obydlení nejednoho evropského státu. Jsme přesvědčeni, že to byl krok politicky neprozíravý, jelikož nás zbavil možnosti osvědčit moudrou svrchovanost v soužití národů a místo toho nás vystavil obviňování.

b) Zcela odsouzeníhodné jsou zločiny, jichž se mnozí Češi dopouštěli na Němcích před odsunem a během něho, ať byl jejich rozsah a počet obětí jakýkoli a bez ohledu na případné úřední krytí takových zločinů. Za hanebný je nutno považovat i zákon 115/1946 o jejich hromadné exkulpaci (pokud byly spáchány do 28. 10. 1945), již ve své době marně kritizovaný jako „monstrózní“ a „jediný svého druhu v civilizovaném světě“, zákon, jímž byl právní nihilismus zvláště posílen.

c) Hluboce litujeme i způsobů, jakými bylo nakládáno s majetkem bývalých německých spoluobčanů, často bez skrupulí zabraným, rozchváceným či zničeným, zejména v prvních letech divokého osídlování pohraničí. Tím více jsme i my sami byli ochuzeni o množství ekonomických a kulturních hodnot, jež čeští Němci vytvářeli po staletí a jichž byli vesměs naráz zbaveni se svými sídly.Zpátky