Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2008


Kunderovská hysterie z pohledu Süddeutsche Zeitung

Eugenie Trützschlerová

Pod titulkem Kufr, tři jména a spousta hádanek vyšel dne 23. října 2008 na třetí straně Süddeutsche Zeitung od Brilla dlouhý článek o Milanu Kunderovi a o tom , jak toto téma se českého čtenáře vytrvale drží. Článek je velmi dobře napsán a německý čtenář se z něj také hodně doví. Například: „…vedoucí Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček je vědeckými kolegy obviňován, že činnost ústavu zaměřuje politicky ve smyslu ODS.“ I když je věta vytržená z kontextu, tak by bylo opravdu velmi zajímavé vědět, o jaké vědecké kolegy se jedná a jakou oni mají vědeckou biografii. Pana Brilla jako západního Němce a s ním samozřejmě německé čtenáře asi vůbec nenapadne, že v České republice nejen ve většině vědeckých ústavů, nýbrž i na univerzitách najdeme vědce vyškolené za bývalého režimu. Většina z nich samozřejmě prohlašuje, že byla již tehdy v opozici. Připomeňme si jména pánů, kteří by bývali post ředitele ústavu místo Žáčka dostali. V podstatě se bez výjimky se jednalo o zasloužilé soudruhy.

Institut, který se zabývá totalitními režimy, musí svoji práci pojmout politicky - Státní bezpečnost pracovala za totalitárního režimu a tím pádem se musí každý, kdo se začne zabývat Státní bezpečností, zabývat též politikou československého státu za komunismu. Že je sice tento režim již mrtev, ale že také se spousta jeho příznivců cítí jako ryby ve vodě, ukázala nejen hojnost reakcí na obhajobu Kundery, nýbrž i výsledky nedávných krajských a senátních voleb v České republice.

Většině českých voličů je totiž zcela jedno, zda někdo někoho za komunismu udal a zda dotyčný kvůli tomu seděl v kriminálu nebo ne. Nechci zde odsuzovat české voliče i na území bývalé NDR je podobná situace. Nicméně, je to jakési memento, že je nejvyšší čas pro změnu v uvažování obyvatel ČR.Zpátky