Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2009


Nový výpis ukáže, kdo se o vás zajímá

Josef Hympl

Ministerstvo vnitra chystá převratnou novinku. Během příštího roku by občané měli začít dostávat výpisy s údaji, kdo a proč ze strany policie, ale i dalších státních institucí a úřadů se zajímal o jejich osobní data.

Ověřoval státní poznávací značku vašeho automobilu finanční úřad? Lustroval vaše bydliště policista? Dnes se podobnou informaci nemáte šanci dozvědět. To se však má v budoucnosti radikálně změnit. Podle nového zákona o základních registrech, který již prošel Poslaneckou sněmovnou a nyní se jím bude zabývat Senát, má každý občan minimálně jednou ročně dostávat výpis s podobnými údaji.

„Podrobný výpis umožní každému, aby zjistil, kdo jeho osobní údaje potřeboval a co s nimi dělal. Ze zákona by člověk výpis dostával jednou ročně, v případě zájmu si jej však může vyžádat i v kratším časovém úseku,“ řekl první náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček, který má na starosti zavedení eGovermentu – elektronizaci státní správy.

Zákon o základních registrech má podle Zajíčka klíčový význam pro zavedení elektronické reformy v České republice. Sjednotí desítky databází státních orgánů, které se mnohdy překrývají a vyhledávání v nich je pro úřady komplikované. Není tak zjistitelné, kdo se o údaje v nich zajímal. Lidé musí různým úřadům opakovaně dokládat informace, které jsou již v databázích evidované.

Veškeré informace o každé osobě budou nově zahrnuty do čtyř základních registrů. Registr obyvatel bude obsahovat údaje o občanech a cizincích žijících v ČR. Registr osob zahrnuje údaje o právnických a fyzických osobách. Registr územní identifikace se zase zabývá adresami, nemovitostmi a ostatními věcmi s tím souvisejícími. Poslední má být registr práv a povinností. Právě ten má mimo jiné stanovit rozsah oprávnění přístupu k referenčním údajům.

Podle náměstka Zajíčka bude nutné „rozbourat“ dosavadní praxi, kdy jsou veškeré údaje o jednotlivých osobách vedeny pod rodnými čísly. „Není potom těžké o člověku zjistit téměř vše. Tento indikátor nyní používají třeba finanční úřady, Česká správa sociálního zabezpečení a mnohé další úřady. Rodné číslo by měl u jednotlivých státních institucí nahradit jiný identifikátor, který bude pro každý úřad jiný,“ poznamenal Zajíček.

(Lidové noviny, www.lidovky.cz)Zpátky