Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Květen 2009


Volte komunisty, antraxem se vám odmění!

Miroslav Václavek

"Spravedlivé a nespravedlivé války jsou mnohdy interpretovány tímto způsobem: když nějaká země jako první napadne jinou zemi a vede útočnou válku, je to válka nespravedlivá, a naopak, když je nějaká země přepadena a pouze se brání, je taková válka jistě považována za spravedlivou. Z toho je možno vyvodit závěr, že Rudá armáda jistě bude vést pouze válku obrannou, přičemž se ale zapomíná na pravdu, že každá válka, kterou Sovětský svaz povede, bude válkou spravedlivou." Z direktivy politické správy Rudé armády O politické výchově rudoarmějců a nižších velitelů RA pro letní období 1941. Jak zvrácená ideologie. Jak zvrácená země.

Ale aby tlupy sovětských banditů v polních gymnasťorkách, dosáhly břehů Atlantiku a poté Pacifiku, bylo třeba vzít do služeb pokrokovou vědu. Něco čím imperialisty sprovodíme ze světa po miliardách a pak se bude zpívat a tančit od Něvského prospektu po Brodway?

Biologické zbraně jsou staré jako války samy. Již při obléhání starověkých pevností byly dovnitř metány nádoby s fekáliemi, pošlými zvířaty či mrtvoly nakažené morem, aby se dostalo i na obránce. Ale nikdy nebyly užity ani míněny tak, aby vyhladily populaci, kterou za nepřátelskou označila marxisticko-leninská ideologie komunismu. To až soudruzi v Sovětském svazu pořádně zapřáhli vědu do díla masové smrti.

Sovětský svaz byl zemí, jehož existence a celý smysl byl podmíněn šířením myšlenek komunismu s cílem světové revoluce, která uvrhne život jak jej známe, do plamenů a z popela pak vstane nová generace, nemající zhola nic společného s námi, a se způsobem života jakým žijeme a chceme žít. Což jak uznáte, bez války nejde.

Proto byly všechny zdroje, jak lidské, tak ekonomické a technologické tomuto cíli podmíněny. Soustava uzavřených měst, aglomerací vojensko průmyslového komplexu prorostla Sovětským svazem v ohromných rozměrech. Jaké zrůdné nápady se za těmito zdmi realizovaly, dodnes z větší části nevíme. Velká část jich zůstala takto před světem uzavřena a zbrojní programy, podřízené nyní ruskému imperialismu, v nich jedou dál. O tom, co vyšlo na povrch, bude tento článek.

Bude tomu brzy třicet let. Sverdlovsk, nyní Jekatěrinburg byl právě takovým uzavřeným městem. Místem zasvěceným výrobě zbraní hromadného ničení. Od jaderných střel, při jejichž produkci zde došlo k první sovětské nukleární nehodě v roce 1958, po později zde produkované zbraně biologické. Sovětská věda přebrala zkušenosti japonských vědeckých kreatur z jednoty 731, která zaživa pitvala lidské laboratorní krysy a zkoušela na nich účinky těch nejstrašnějších nemocí, co jich lidstvo má, a dala oněm zvrácenostem novou formu života. Ještě cyničtější a obludnější.

Zdejší výrobní linka na antrax, který komunisté plánovali rozprášit nad západoevropskými a americkými městy a umučit tak jeho obyvatele v hrůzných mukách, která sněť slezinná svým obětem způsobuje, měla kapacity v tunách. Výrobní postup byl až mrazivě jednoduchý. Ovšem přidejme k němu tradiční ruský nepořádek a slovanskou mentalitu, a i z něčeho tak jednoduchého, jako je množit bakterie Bacillu anthracisu dokud nevzniknou spory, jež se usuší a vzniklým práškem se naplní bojové hlavice namířené na západní svět, se stane něco smrtelně nebezpečného.

Byl pátek 2. dubna 1979 když jeden z techniků obsluhujících tuhle výrobní linku na masovou smrt, v rámci údržby odmontoval speciální filtr z ventilačního zařízení sloužícího při sušení spor, protože se ucpal. Netřeba podotýkat, že onen filtr měl zamezit tomu, aby nepropouštěl smrtelně nebezpečné spory do ovzduší. Ještě, než odešel domů užít víkendu, zanechal o tom veliteli směny podplukovníkovi Nikolaji Černyševovi vzkaz, aby nastupující směna již vyčištěný filtr opět nainstalovala. Ovšem, soudruh podplukovník jaksi - zcela jistě přetížen služebními povinnostmi - onu závažnou skutečnost zapomněl zapsat do provozního denníku a rovněž odjel na svoji daču, zakousnout okurčičku a vypít láhev vodky. A protože se v Sovětském svazu smrt vyrábí na tři směny, tak budovatelé komunismu, co přišli přiložit ruku k dílu na směně noční, linku spustili, aniž byl filtr namontován zpět na své místo.

A tak uběhlo několik hodin, než si jakýsi technik v hluboké noci povšiml, že filtr není na svém místě, stačily do ovzduší uniknout kilogramy prachu spolu s antraxovými sporami, které nesl vlahý jarní větřík nocí, širou ruskou zemí. Jediné štěstí bylo, že větřík vál od onoho uzavřeného města - milionové aglomerace, nikoliv k němu. A tak onen produkt rozvinuté sovětské vědy a průmyslu, naštěstí zasáhl jen dělníky z nedaleké keramické továrny. Pokud by tomu bylo naopak, počty obětí mohly být až statisícové. Sovětskými pokrokovými vědci speciálně vyšlechtěný kmen plicního antraxu začal konat to, k čemu byl vytvořen.

Vznikla typická hnisavá infekce doprovázená zduřením uzlin a krvácením. Klinické příznaky jako při nespecifické chřipce - slabá horečka, bolest ve svalech, únava, suchý kašel, tlak na prsou. Trvá to několik dní, při těžké infekci jen 24 hod. Baktérie se objevují v pacientově krvi, pacient doslova explozivně upadá do těžkého septického šoku končícího smrtí. Tak to mělo vypadat v ulicích a domovech svobodného světa.

Sovětská oficiální místa se celý incident - tento biologický Černobyl - snažila ututlat. Z náhlé epidemie byli obviněni řezníci, kteří údajně prodávali maso nehygienickým způsobem a zavinili tak epidemii břišního onemocnění. Rodinám obětí, kterých bylo mezi 60 až 600 (všechny nemocniční záznamy byly KGB zničeny) roznášeli zfalšované úmrtní listy příslušníci KGB převlečení lékaře. To všechno proto, že SSSR tyto zbraně produkoval, čímž porušoval mezinárodní zákaz těchto zbraní přijatý roku 1972.

V roce 1981 nařídil tajným výnosem Leonid Iljič Brežněv přesunout velkovýrobu antraxových spor do nového komplexu ve Stěpnogorsku včetně velké části personálu i s podplukovníkem Černyševem, který pochopitelně za tuto tragédii nenesl žádnou odpovědnost.

Výroba těchto zbraní v Rusku pokračuje dál. Pod rouškou tajemství a neoficiálně. Bohužel pro lidstvo. Bohužel i proto, že nově vyšlechtěné kmeny této hrůzy, jsou geneticky upraveny, aby se zvýšila jejich virulence i odolnost proti antibiotikům. V současném Rusku se takovýchto uzavřených měst nachází 42 a žije tam a pracuje více než jeden a půl milionu lidí. Což jsou oficiální vládní údaje. Kolik jich je doopravdy a jaké zločiny tam proti lidstvu vyvíjejí, nikdo neví.

Zatím.Zpátky