Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2009


Konec druhé světové války

Finrod Felagund

Nadešel osmý květen, den 64. výročí konce druhé světové války. Už šedesát čtyři let se při této příležitosti kdekdo snaží zjistit, co k tak strašnému masakru vedlo. A jako obvykle - až na pokaždé několik rozumných hlasů - se skončí u pomyslného setkání všech němcožroutů Evropy, kteří se začnou poplácávat po zádech jací jsou dobří a civilizovaní proti těm hrozným Němcům, kteří mají válčení "v genech". Tato teorie je sice velmi populární i mezi čelnými politiky, dokonce i mezi těmi, kteří jinak projevují zdravý rozum (jako baronka M. Thatcher), ale je, vážení přátelé, naprosto mylná.

Teorii o tom, že Němci jsou v jádru militaristické bestie, vytvořila francouzská propaganda během první světové války pro pozvednutí bojového ducha vlastní armády. Bohužel se kvůli vítězství Dohody zapomnělo na to, že v míře militantnosti si byly Ústřední mocnosti i Dohoda naprosto rovny, obě uskupení byly připraveny k válce a to, že Rakousko-Uhersko zaútočilo na Srbsko v důsledku atentátu na následníka trůnu arcivévody Franze Ferdinanda d'Este, na tom nemohlo nic změnit - už nebyla otázka toho, jestli bude válka, ale kdy a čím - a z čí strany - začne.

Pokoření, kterého se Německu, Rakousku a Maďarsku dostalo po roce 1918 tak naprosto neodpovídalo míře zavinění konfliktu a nelze se divit, že Němci nebyli spokojeni s Výmarskou republikou a tím, co si během jejího tvoření Francie dovolovala (vojenské operace v demilitarizovaném Porýní, přemrštěné reparace, aniž by dokázala Německo porazit, atd.). Nástup nacismu, zrůdného totalitarismu, tak začal ne proto, že by Němci byli v jádru bestiemi, ale dílem kvůli francouzským drzým nárokům, dílem kvůli finanční krizi a dílem kvůli opojení socialismem, které Hitler rozdával. Nebuďme naivní - k moci ho nedostal antisemitismus, ten přišel s drtivou silou až později, ale to, že slíbil lidem "narovnání hřbetu po Versailles" a především sociální jistoty. Němci tak propadli totalitarismu za třicet stříbrných - nepřipomíná to takhle něco?

Druhá světová válka bylo největší vraždění v historii světa, které ovšem nezapříčinilo samo Německo. Často se zapomíná na to, že druhou světovou válku započalo nacistické Německo spolu se Sovětským svazem - společným útokem na Polsko v roce 1939. Fakt, že v roce 1941 Hitler zaútočil na SSSR nic neznamená - Stalin měl plány na dobývání Evropy úplně stejné, jen počítal s tím, že bude připraven o nějaký ten rok později. Mimochodem, stejně jako Hitler ve třicátých letech, počítal s ofenzívou proti celé Evropě a zotročením celé Evropy už Lenin ve dvacátých letech - přesně to byl účel drtivého úderu na Polsko, který Poláci odrazili během tzv. cudu nad Wisłą v roce 1920. Skutečnost, že byl jeden z těchto totalitarismů poražen za přispění toho druhého ještě neznamená, že se jejich zrůdnost liší - pouze Hitlera ve střední Evropě nahradil Stalin - přesně z tohoto důvodu se v Polsku neslaví osmý květen, protože Poláci považují za skutečný konec druhé světové války až ukončení sovětské okupace Polska v roce 1990.

Obecně bych řekl, že prohlašovat cosi o bestiálních národech je velmi scestné a demagogické. Soukromě bych podotkl, že národy se podle tohoto kritéria dělí do dvou skupin - do těch, které se jako bestie chovaly a těch, které k tomu ještě nedostaly příležitost. Touha po krvi, davovém šílenství, pogromech na menšiny a "spravedlivým pomstám" na nevinných lidech je v člověku velmi hluboce zakořeněna a není velký problém ji aktivovat - a to kdekoliv. Druhou světovou válku, kterou rozpoutala nacisticko-fašistická Osa (Německo, Japonsko, Itálie) s komunistickým Sovětským svazem, nepřežilo 50 milionů lidí, z toho vinou Německa bylo přibližně 12,5 milionů vyhlazeno, vinou Sovětského svazu během války byly vyhlazeny cca 2 miliony mezi lety 1939-1945 (dalších cca 15 milionů lidí bylo vinou SSSR vyhlazeno před rokem 1939 a po roce 1945). Zbytek obětí tvořili vojáci na všech frontách. Pokud podle těch nejnižších publikovaných odhadů bylo po válce během pogromů zavražděno na dvacet tisíc sudetských Němců v ČSR, připadá na tehdejší počet obyvatel 0,002 zavražděného. Pokud vezmeme v úvahu pravděpodobnější údaje, které se pohybují kolem 80 tisíc, šlo by o 0,008 zavražděného na obyvatele ČSR. Poválečné pogromy proti německojazyčným obyvatelům (mezi nimiž byli i z vyhlazovacích táborů navrátivší se německojazyční Židé) trvaly v Československu přibližně jeden rok. Vzhledem k tomu, že největší počet zavražděných nacistickým režimem byli buď Židé (6 mil.), Poláci (2 mil.), sovětští zajatci (2,5 mil.), političtí vězňové z Říše (1,25 mil.) a další (cca 800 tisíc) tedy šlo o území Říše a Generálního Gouvernementu, připadá na toto území vinou Třetí říše 0,15 zavražděného na obyvatele a vzhledem k trvání vyhlazovací politiky (podzim 1938 - jaro 1945) šlo tedy o průměrně 0,023 zavražděného na jednoho obyvatele Říše a Generálního gouvernementu ročně.

Co touto hrůznou statistikou chci ukázat? To, že za prvé nelze porovnávat absolutní čísla (země jsou různě velké) a to, že dostane-li kterýkoliv národ možnost fanaticky vraždit, udělá to. V rámci evropských národů mají v moderní historii máslo na hlavě téměř všichni; nějakého masového vraždění se nedopustili pouze Islanďané, Faeřané, grónští Inuité, Laponci, Švýcaři a národy malých států typu Andorry či Monaka - protože neměli příležitost. Tím, že na to poukazuji rozhodně nechci snížit vinu Německa - každá vražda je vraždou a z její zodpovědnosti se nelze vyvinit, ať už vraždil Němec, Čech, Rus či Ital. Chci poukázat na dvě věci: první bych vyjádřil biblickým citátem "Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?" (Lk 6,41-42), druhou důsledným varováním - tak dlouho, dokud nepřijdeme na to, že bestie číhá v nás všech, bude nám opakování hrůz druhé světové války hrozit.

(www.nekorektne.com)Zpátky