Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červen 2009


Rovnost mužů a žen – jeden z dalších nesmyslů Listiny základních práv

Eugenie Trützschler

Kdyby větu v nadpisu článku, vyřkl muž v jednom z parlamentů členských států nerozšířené Evropské unie nebo dokonce v Evropském parlamentu, tak by se na něj okamžitě vrhly ženy, které by právě byly v parlamentu přítomné. Ale tuto větu pronesla žena, dokonce poslankyně Evropského parlamentu paní Bobošíková v rozhovoru s panem Petříkem (publikováno 19. 03. 2009, www.euportal.cz)

Pro mne jako ženu, která se pohybuje přes čtyřicet let ve vědeckém a politickém světě dominovaném muži, je to dokladem, jak dalece jsou vzdáleni politici a političky od normálního denního života. Jsem si vědoma, že rovnoprávnosti žen se nedocílí, když se nareglementuje nebo zapracuje do Listiny základních práv. Přesto pokládám článek č. 23 Listiny základních práv za další krok na dlouhé cestě k rovnoprávnosti. Podle tohoto článku je hlavním cílem, aby ženy dostaly za stejnou práci stejný výdělek. Celá řada vědeckých studii dokládá, že doposud, i v Německu, tomu tak není.

Sice se všechna místa musejí vypisovat neutrálně a všude stojí, že při stejné kvalifikaci mají ženy přednost, ale praxe v celé Evropě ukazuje, že místa dostávají většinou muži. To dokládá i studie zveřejněná v Německu minulý týden, z níž plyne, že z deseti vysokoškolských absolventek jen dvě po studiu pracují. Když se propouští, jako nyní v krizové situaci, tak se propouštějí spíše ženy. Argument zní: Má manžela a tak ať se o ní postará.

V České republice se stačí podívat na složení vlády, parlamentu nebo si navštívit nějakou vědeckou konferenci - je to jako v pánském klubu. Už slyším námitky jako, že ženy nemají zájem na politice, nejsou dost kvalifikované či nejsou experty na to či ono. Ale poskytne se jim šance? Z mé zkušenosti vím, že muži mají své sítě, vzájemně se podpoří, ženy ne. Tudíž náš problém nejsou muži, ale ženy, jako paní Bobošíková, která se asi nikdy nemusela ospravedlňovat, že pracuje, i když má dobře vydělávajícího manžela. Problém jsou ženy, které místo toho, aby ukázaly jak se šéfování naučily, diskriminují ženy, které mají pod sebou. Takže si to musíme vydiskutovat mezi námi ženskými.Zpátky