Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2009


Hedvíčkova hypotéza o nízkém prahu

Ross Hedvíček

Není tajemstvím, že se už řadu let zabývám teoretickými aspekty genetického výzkumu, obzvlášť ve vztahů k obyvatelům české kotliny. Většinou je to za účelem odhalení důvodů "proč Češi reagují jinak". Povšimněte si, že jsem napsal "proč Češi reagují jinak", nikoliv "proč jsou Češi blbí jako svině" nebo něco podobného.

K velkým záhadám je třeba přistupovat vědecky. Je mi osobně téměř líto, že zde nemohu škodolibě prohlásit, že české "reagování jinak" je způsobeno nadměrným pitím toho jejich strašného piva. To by se mi docela líbilo a bylo by to pro Čechy vlastně docela dobře. Situace ale je mnohem horší. Příčina českého chování je zřejmě genetická.

Protože následující hypotéza bude téměř jistě často citovaná v odborných kruzích, dovolte abych ji zcela sobecký nazval "Hedvíčkovou hypotézou". Začneme se situačními premisami.

Všiml jsem si, že když hodnotíme nějakou historickou osobnost s odstupem let, většinou ji hodnotíme jen podle toho, co kdy nejhoršího udělala a na to dobré se zapomíná. A tak - jako příklad - když vzpomeneme Adolfa Hitlera, pak úplně přehlédneme, že maloval krásné obrázky Vídně, měl rád psy, zařídil Němcům kuře do každého pekáče a Volkswagen do každé garáže (on byl skoro jako Obama, že?) a Evě Braunové říkal Rusalko. Vždy bude vzpomínán jen jako třetí největší zločinec moderní historie (pořád tu ještě byli Mao a Stalin - ty zavraždili víc lidí). A takových příkladu bych mohl vyšťourat desítky i stovky a celkem na tom nevidím nic špatného.

Rovněž jsem si ale všiml, že toto pravidlo NEPLATÍ v Česku a také v Rusku. Obzvlášť markantně se to projevuje, když lidé "zapomínají" na svou vlastní komunistickou minulost a na komunistickou minulost lidí ze svého okolí - a to se prosím děje všeobecně a stále. A nevykládejte mi, že zevšeobecňuji! Stát se komunistou je (snad kromě kanibalismu) ten nejhorší a nejnižší morální a charakterový bod pro lidskou bytost. Dá se klesnout ještě níž než ke komunismu a podílet se na téhle zrůdné a nelidské ideologii? Jak vidíte - dá! V Česku jako by si bývalí komunisté nakoupili odpustky a všechno je zapomenuto.

Technicky se to dá popsat jako "low threshold for justice" - neboli v mém překladu "nízký práh pro spravedlnost". Čechům je prostě jedno, zda spravedlnosti bylo dosaženo nebo ne. Jev v civilizovaném světě nevídaný a pozorovatelny snad jen v Rusku. A možná právě tam, na středním Dněpru leží kořeny tohoto jevů.

Domnívám se totiž, že příčina je genetická. Cituji: A subclade of Haplogroup R1, R1a is a Y-chromosome haplogroup "currently found in central and western Asia, India, and in Slavic populations of Eastern Europe". Investigation of SNP and STR markers occurring within subgroup R1a1 in the Czech Republic confirmed that the results are compatible with a presence of the gene during or soon after the LGM. Tak je psáno v http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)

Dovolte mi citovat dále: A specific haplogroup defined by the M17 (SNP marker) of the Y chromosome is associated by some researchers with the Kurgan culture. The haplogroup R1a1 is "currently found in central and western Asia, India, and in Slavic populations of Eastern Europe", but it is rare in most countries of Western Europe. (Překlad: To, co mají v genofondu Češi a další Slovani velmi těžko najdete v genofondu Západoevropanů). K dalšímu studiu doporučuji Kurganovou hypotézu (http://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan_hypothesis).

Pokud jste dávali pozor a nezakopli jste o ten chromozóm Y, pak je vám už jasné, že na vině jsou čeští muži a nikoliv ženy (teď to budu mít u českých žen dobré!). Ovšem nabízí se další subhypotéza, zda vlastně nejsme zpátky u toho nemírného pití českého piva a genetikou neovlivněné degenerace. A ještě jednou hypotézou může být, že české ženy jsou si z hlubokého podvědomí (příroda je mocná puditelka) vědomy této genetické nedostatečnosti českých mužů a jsou pak puzeny (známý to jev v Česku) se provdávat do zahraničí (přednostně západního), případně (jak mi bylo českými jazykovědci napovězeno) "jít ji nastrčit někam jinam".Zpátky