Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2009


Kdo to byl Charles Sealsfield?

Štěpán Húsek

Narodil se v roce 1792 jako Karel Postl ve Znojmě ve vinařské rodině na jižní Moravě. Vystudoval filozofii a teologii v Praze. 1810 byl přijat do Řádu křižovníků a čtyři léta později vysvěcen na kněze. V roce 1823 mizí beze stopy přes Karlovy Vary, Vídeň a Stuttgart do Spojených států.

Za velkou louží začíná jako farář v Pennsylvanii a New Orleansu. Z Karla se stává Charles a z Postla Sidon, později Sealsfield. Pracuje v New Yorku v časopise US-Courier. Píše krátké prózy a cestovní zprávy o mnoha spolkových zemích USA. Tyto vycházejí i v Anglii. V roce 1829 vychází jeho první anglický román Tokeah čili Bílá růže ve Philadelphii. Ch. Sealsfield zde nezapře vliv J. F. Cooperova Posledního Mohykána".

Při jedné z cest do Evropy nabízí Ch. Sealsfeld své služby kancléři Metternichovi jako tajný agent. Když je odmítnut, vydává velmi kritickou cestovní zprávu o Rakousku, kvůli které je (naštěstí bezúspěšně) hledán rakouskou tajnou policií.

V roce 1833 startuje svoji literární tvorbu v němčině. Zabývá se historickým románem z doby anglicko-americké války. Mimo dělníků na plantážích se stávají dominantními příběhy Indiánů, čímž předchází tvorbě Karla Maye. Krátkou dobu vedou dokonce literární odborníci spor, zda by bez Sealsfielda vůbec existoval K. May.

Celkové dílo Sealsfieldovo obnáší 18 svazků. Byly vydány v letech 1843-1846 ve Stuttgartu. Potom se autor odmlčel. Považoval svoje dílo za dokončené a domníval se, že vytvořil román nového typu, který přispěl k objasnění dějin a slouží potřebnému vzdělání čtenářů své doby. Neuvědomuje si, že číst jeho texty není tak lehké.

Po koupi domu ve Švýcarsku v roce 1858 se zdržuje převážně zde. 1864 umírá na rakovinu ve městě Solothurn. Jeho hrob se nachází u zdi kostela svatého Mikuláše a patří k nejstarším hrobům na tomto hřbitově. Že je Charles Sealsfield vlastně Karel Postl se dozvídá se veřejnost teprve ze závěti otevřené po jeho smrti.

Hrnčířská společnost v Solothurnu, která podporuje a stará se o kulturu v oblasti, pořádala ke stému výročí úmrtí Charlese Sealsfielda v roce 1964 Sealsfieldovy týdny. O jeho díle přednášel zdařile dvorní rada dr. G. Pichler ze Salcburku. Bylo tomu jako u jiných umělců českého původu bývalého Rakouko-Uherska. Zájem z Prahy se neprojevil.Zpátky