Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2009


"Chceme méně práv než ostatní!" volají nadšeně Češi

Tomáš Pecina

Dluhy je třeba platit, a proto není divu, že směnku, kterou během poslední války vystavil Stalinovi Edvard Beneš, předkládá nyní České republice k proplacení Vladimír Putin a jeho autokratický režim.

Dnes už nezjistíme, zda plán vyhnat a oloupit německou populaci Československa vzešel z Benešovy hlavy, anebo zda to byl nápad moskevské strany, v každém případě to byla smlouva pro Sověty mimořádně výhodná: Československo tak bylo dlouhodobě v očích západní Evropy kompromitováno a jeho politicky značně primitivní a naivní obyvatelstvo se samo dobrovolně zavázalo k loyalitě vůči tomu, kdo jediný byl schopen a ochoten – samozřejmě ne zadarmo – vyhnání a loupež mocensky podpořit.

Nyní se ukazuje, že komunistický režim sice skončil, avšak mnohé závazky vůči Rusku trvají dál. Češi, a to paradoxně i ti, kteří se na poválečném zločinu nijak nepodíleli a sudetoněmecký majetek neokupují, se bojí demokratického Německa víc než těch, kteří národ uvrhli do poroby a po více než čtyři desetiletí zotročovali, a proto většinově volají po omezení svých vlastních práv plynoucích z Lisabonské smlouvy.

Evropská unie je slabá a na České republice jí fakticky nezáleží, proto není vyloučeno, že český požadavek akceptuje. A tak, na rozdíl od ostatních postkomunistických zemí (s výjimkou Polska, jehož smlouva se Stalinem je ještě nevýhodnější než ta československá), získají Češi neobvyklou výsadu: proti zvůli své vlády a svých soudů se nebudou moci bránit u soudních orgánů Evropské unie.

Dobře jim tak, řekl bych…

(http://slepeckahul.pecina.cz)Zpátky