Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2010


Co vlastně je a není genocida

Tomáš Krystlík

Tuto otázku navodila replika Lukáše Petříka Většinu Čechů by v případě Hitlerova vítězství čekala likvidace (níže). Pan Čelovský se mýlil, používal-li pro označení teroru okupační moci vůči Čechům slovo genocida. Genocidou se dá označit rasové pronásledování židů a cikánů v českých zemích, nikoliv však Čechů, které chtěli Němci poněmčit během minimálně sta let. Neb, třeba podle francouzské definice, genocida je „realizace odsouhlaseného plánu, který směřuje k částečnému nebo plnému vyhlazení národní, etnické, rasové, náboženské nebo skupiny stanovené podle nějakého jiného svévolného kritéria.“ Tomu pronásledování Čechů za protektorátu nevyhovuje. Genocidou se ale dá označit, neb ve shodě s definicí, násilné poválečné vyhánění neslovanského obyvatelstva z ČSR i v rámci státu.

Většinu Čechů by v případě Hitlerova vítězství čekala likvidace

Lukáš Kantor

Dovoluji si Vás upozornit, že článek Tomáše Krystlíka je (opět) manipulativní. Němečtí nacisté by PŘINEJLEPŠÍM poněmčili pouze ČÁST Čechů, ostatní by čekal mnohem horší osud. Důkazy o tom poskytují autentické nacistické dokumenty shromážděné dlouholetým přispěvatelem BL historikem Bořivojem Čelovským (kniha „So oder so“, která má příznačně v názvu slovo genocida).

Když Krystlík mluví tak smířlivě o Heydrichovi, stálo by za to připomenout mu tato jeho slova: „Chtěl bych zde zdůraznit že skutečně zamýšlíme poněmčovat, ale jen ty, kteří se k poněmčení hodí. Počítám s čísly mezi 40 – 60 %. Pořídíme rasovou inventuru pomocí průkazů totožnosti. … Tímto způsobem budeme moci vyloučit ty, kteří na první pohled nejsou vhodní k poněmčení, to by byla jedna třetina. Další třetinu budou představovat lidé, kteří by se alespoň povrchně mohli pokládat za vhodné k poněmčení. Konečně poslední třetina, na kterou se musíme podívat hodně zblízka.“

(www.blisty.cz)Zpátky